dzisiaj jest: 22 maja 2018. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
wersja polska
Aktualno¶ci

Termin opłaty I raty za odpady komunalne

OGŁOSZENIE

W kasie Urzędu Gminy w Fałkowie można wpłacać pierwsz± ratę opłaty za odpady komunalne (¶mieci), której termin upływa z dniem 15 marca 2017 roku.

W celu ułatwienia pracownik Urzędu Gminy  będzie zbierał w/w opłatę w następuj±cych terminach :

1.  Studzieniec -  13.03.2017r. godz. 9.40 – 10.05 (koło sklepu)

2.  Budy (Szpinek- Adelinów ) -  13.03.2017r. godz. 10.10  –10.40 (obok domu Sołtysa)

3. Szreniawa, Dobry Widok -  13.03.2017r. godz. 10.45  – 10.50 ( ¶rodek wsi)

4. Stanisławów -   13.03.2017r. godz. 10.55– 11. 15 (obok domu Sołtysa)

5. Gustawów -  13.03.2017r.  godz. 11.25 – 12.00 (koło  sklepu)

6. Smyków -  13.03.2017r. godz. 12.05 -12.20 (obok domu Sołtysa)

7. W±sosz -  13.03.2017r.  godz.  12.30 – 12.50 (koło remizy)

8. Olszamowice – 14.03.2017 r. godz. 8.15 – 8.40 (koło ¶wietlicy)

9. Czermno Kolonia – Stomorgi -  14.03.2017r.  godz. 8.45 – 9.15 (koło remizy)

10. Czermno - 14.03.2017r. godz.9.20 – 10.00 (koło szkoły)

11.  Pikule – 14.03.2017r. godz.  10.10 -10.25 (¶rodek wsi)

12. Skórnice – 14.03.2017 r. godz. 10.35 – 11.00 (¶wietlica)

13. Wola Szkucka – 14.03.2017r.godz.  11.10  – 11.30  (przy sklepie P. Zganiacz)

14. Zbójno, Greszczyn – 14.03.2017r.  godz. 11.40  – 11.55 (przy sklepie)

15. Pl±skowice 15.03.2017r.  godz. 8.30 – 8.40  (obok domu Sołtysa)  

16. D±browa –15.03.2017 r.  godz. 8.45 – 9.00 (koło przystanku)

17. Starzechowice Górne i Dolne – 15.03.2017r. godz.9.05 – 9.30 (obok domu Sołtysa)

18. Rudzisko  15.03. 2017r. godz. 9.35 – 9.50 (¶rodek wsi)

19.Turowice 15.03.2017 r. godz. 10.00 – 10.20 ( remiza) 

20. Sulborowice – Reczków 15.03.2017r. godz.10.30  – 10.50 ( obok  sklepu)

21. Papiernia 15.03.2017r. godz.11.00 – 11.10 (¶rodek wsi)

  

Uwaga:

Urz±d Gminy w Fałkowie zastrzega sobie prawo zmiany w harmonogramie w przypadku przyczyn niezależnych.

 

 Z-ca Wójta Gminy

    (-) Zdzisław Skiba