dzisiaj jest: 24 marca 2018. imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
wersja polska
Aktualności

Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków

                                     AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W GMINIE FAŁKÓW

Gmina Fałków realizuje przedsięwzięcie pn. Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków. Jest to projekt o charakterze edukacyjnym.

W ramach projektu utworzone zostaną trzy grupy przedszkolne w istniejących punktach przedszkolnych, w tym dwie zlokalizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Fałkowie oraz jedna w Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie.

Okres realizacji projektu: 01 sierpnia 2017r. - 31 sierpnia 2018r.

Projekt skierowany jest do 60 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Fałków, w tym do 31 dziewczynek i 29 chłopców. Wspiera dzieci nie mające możliwości wczesnej edukacji.

W ramach projektu zapewniamy:

· 40 godzin tygodniowo zajęć edukacyjnych dla dzieci (od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie)

· zajęcia z rytmiki – muzyczno-ruchowe (po 4 godziny w miesiącu)

· opiekę logopedy i psychologa (po 6 godzin w miesiącu)

· wycieczki / imprezy okolicznościowe

· całodzienne wyżywienie!

Każdemu dziecku zapewniamy także, na zajęciach edukacyjnych, materiały plastyczne i techniczne.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne! Rodzice pokrywają jedynie koszty ubezpieczenia dziecka.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu trwa od 04.08.2017r. do 16.08.2017r. Odbywa się ona w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i równości szans.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy, w Punktach Przedszkolnych w Fałkowie i w Czermnie, u sołtysa w każdym sołectwie oraz w Biurze Projektu a także w formie elektronicznej do pobrania z naszej strony internetowej (www.falkow.pl).

Wypełnione formularze należy składać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O przyjęciu decydować będzie komisja kwalifikacyjna w skład której wchodzić będą: Kierownik projektu jako przewodniczący, Asystent Kierownika Projektu oraz przedstawiciel Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta Gminy. Obrady komisji odbędą się w dniach 16-18.08.2017r. Po kwalifikacji dziewczynek i chłopców zostaną wywieszone w gminie listy przyjęć rankingowa i rezerwowa. Podsumowaniem rekrutacji będzie spotkanie organizacyjne mające na celu przekazanie szczegółowych informacji związanych z funkcjonowaniem przedszkola, zachęceniem rodziców do aktywnej współpracy i zaangażowania w jego działalność.

Gdyby osiągnięcie zakładanego poziomu rekrutacji było zagrożone, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca poprzedzona osobistymi spotkaniami pracowników projektu
z mieszkańcami gminy (21-23.08.2017r.).

Poniżej przedstawiamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawierający poszczególne etapy rekrutacji, terminy, opis sposobu składania dokumentów.


Pobierz potrzebne dokumenty:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola