dzisiaj jest: 20 lutego 2018. imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
wersja polska
Aktualno¶ci

ZAPROSZENIE NA DOROCZNE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

 

ZAPROSZENIE NA DOROCZNE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

 

Zarz±d Stowarzyszenia ¦więtokrzyskiej Rybackiej
Lokalnej Grupy Działania zaprasza na spotkanie
informacyjno- konsultacyjne, dotycz±ce promocji operacji realizowanych w ramach wdrażania LSR.
Na spotkaniu zostan± omówione również cele
oraz działalno¶ć naszego stowarzyszenia.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych – m.in. mieszkańców gminy, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarz±dowych, JST.

 

Miejsce i termin:

 

28 wrze¶nia 2017 roku, od godz. 12.00

 

Urz±d Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1A

26-260 Fałków 

Z poważaniem

Biuro ¦więtokrzyskiej Rybackiej LGD

 

 zaproszenie-fałków(1).pdf