dzisiaj jest: 22 maja 2018. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
wersja polska
Aktualno¶ci

harmonogram poboru IV raty opłaty za odpady komunalne

OGŁOSZENIE

W kasie Urzędu Gminy w Fałkowie można wpłacać czwart± ratę opłaty za odpady komunalne (¶mieci), której termin upływa z dniem 15 grudnia 2017 roku.

W celu ułatwienia pracownik Urzędu Gminy  będzie zbierał w/w opłatę w następuj±cych terminach : 

1.  Studzieniec -  06.12.2017r. godz. 9.00 – 9.20 (koło sklepu)

2.  Budy (Szpinek- Adelinów ) -  06.12.2017r. godz. 9.30 – 10.10 (obok domu Sołtysa)

3. Szreniawa  -  06.12.2017r. godz.10.20  – 10.30 ( ¶rodek wsi)

4. Stanisławów -   06.12.2017r. godz. 10.35 – 10. 45(obok domu Sołtysa)

5. Gustawów -  06.12.2017r.  godz. 10.50 – 11.25 (koło  sklepu)

6. Smyków -  06.12.2017r. godz. 11.30 -11.50 (obok domu Sołtysa)

7. W±sosz -  06.12.2017r.  godz.  12.00 – 12.20 (koło remizy)

8. Olszamowice – 07.12.2017 r. godz. 8.15 – 8.40 (koło ¶wietlicy)

9. Czermno Kolonia – Stomorgi -  07.12.2017r.  godz. 8.45 – 9.15 (koło remizy)

10. Czermno - 07.12.2017r. godz.9.20 – 10.00 (koło szkoły)

11.  Pikule – 07.12.2017r. godz.  10.10 -10.25 (¶rodek wsi)

12. Skórnice – 07.12.2017 r. godz. 10.35 – 11.00 (¶wietlica)

13. Wola Szkucka – 07.12.2017r.godz.  11.10  – 11.30  (przy sklepie P. Zganiacz)

14. Zbójno, Greszczyn – 07.12.2017r.  godz. 11.40  – 11.55 (przy sklepie)

15. Pl±skowice – 08.12.2017r.  godz. 8.30 – 8.40  (obok domu Sołtysa)  

16. D±browa – 08.12.2017 r.  godz. 8.45 – 9.00 (koło przystanku)

17. Starzechowice Górne i Dolne – 08.12.2017r. godz.9.05 – 9.30 (obok domu Sołtysa)

18. Rudzisko  08.12. 2017r. godz. 9.35 – 9.50 (¶rodek wsi)

19.Turowice 08.12.2017 r. godz. 10.00 – 10.20 ( remiza) 

20. Sulborowice – Reczków 08.12.2017r. godz.10.30  – 10.50 ( obok  sklepu)

21. Papiernia 08.12.2017r. godz.11.00 – 11.10 (¶rodek wsi) 

Uwaga:

Urz±d Gminy w Fałkowie zastrzega sobie prawo zmiany w harmonogramie w przypadku przyczyn od nas niezależnych.

    Z-ca Wójta Gminy

 (-) Zdzisław Skiba