dzisiaj jest: 24 marca 2018. imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
wersja polska
Aktualno¶ci

Harmonogram poboru I raty opłaty za odpady komunalne w 2018 roku

OGŁOSZENIE

W kasie Urzędu Gminy w Fałkowie można wpłacać pierwsz± ratę opłaty za odpady komunalne (¶mieci), której termin upływa z dniem 15 marca 2018 roku.

W celu ułatwienia pracownik Urzędu Gminy  będzie zbierał w/w opłatę w następuj±cych terminach : 

 

1.  Studzieniec -  12.03.2018r. godz. 9.50 –10.10 (koło sklepu)

2.  Budy (Szpinek- Adelinów ) -  12.03.2018r. godz. 10.15 – 10.45 (obok domu Sołtysa)

3. Szreniawa  -  12.03.2018r. godz.10.50  – 11.00 ( ¶rodek wsi)

4. Stanisławów -   12.03.2018r. godz. 11.05 – 11. 15(obok domu Sołtysa)

5. Gustawów -  12.03.2018r.  godz. 11.25 – 11.45(koło  sklepu)

6. Smyków -  12.03.2018r. godz. 11.50 -12.05 (obok domu Sołtysa)

7. W±sosz -  12.03.2018r.  godz.  12.10 – 12.30 (koło remizy)

8. Olszamowice – 13.03.2018r. godz. 8.15 – 8.40 (koło ¶wietlicy)

9. Czermno Kolonia – Stomorgi -  13.03.2018r.  godz. 8.45 – 9.15 (koło remizy)

10. Czermno - 13.03.2018r. godz.9.20 – 10.00 (koło szkoły)

11.  Pikule – 13.03.2018r. godz.  10.10 -10.25 (¶rodek wsi)

12. Skórnice – 13.03.2018 r. godz. 10.35 – 11.00 (¶wietlica)

13. Wola Szkucka – 13.03.2018r.godz.  11.10  – 11.30  (przy sklepie P. Zganiacz)

14. Zbójno, Greszczyn – 13.03.2018r.  godz. 11.40  – 11.55 (przy sklepie)

15. Pl±skowice – 14.03.2018r.  godz. 8.30 – 8.40  (obok domu Sołtysa)  

16. D±browa – 14.03.2018 r.  godz. 8.45 – 8.50 (koło przystanku)

17. Starzechowice Górne i Dolne – 14.03.2018r. godz.8.55 – 9.15 (obok domu Sołtysa)

18. Rudzisko  14.03. 2018r. godz. 9.25 – 9.40 (¶rodek wsi)

19.Turowice 14.03.2018r. godz. 9.45 – 10.00 ( remiza) 

20. Sulborowice – Reczków 14.03.2018r. godz.10.05  – 10.20 ( obok  sklepu)

21. Papiernia 14.03.2018r. godz.10.30 – 10.40 (¶rodek wsi)

  

Uwaga:

Urz±d Gminy w Fałkowie zastrzega sobie prawo zmiany w harmonogramie w przypadku przyczyn od nas niezależnych.