dzisiaj jest: 22 maja 2018. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
wersja polska
Fundusze Unijne i realizowane przez Gminę Fałków projekty

Okres programowania 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Okres programowania 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013

Okres programowania 2004 - 2006


Fundusze przedakcesyjne