Logo Fałków Gmina

News

News zdjęcie id 217

Susza - Informacja o wszczęciu procedury szacowania strat spowodowanych suszą na terenie gminy Fałków w 2019 roku

17.07.2019

Wójt Gminy Fałków  informuje o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych  i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem  na terenie Gminy Fałków szkód spowodowanych suszą.

             Na indywidualny wniosek Rolnika, posiadającego gospodarstwo rolne na terenie Gminy Fałków, komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wójta Gminy Fałków  będzie dokonywała lustracji  gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Fałków  szkód spowodowanych suszą.

            W związku z powyższym Rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody spowodowane przez suszę mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.   Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Fałków  (pokój nr 7) oraz na stronie internetowej www.falkow.pl.   Do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego każdy Rolnik zgodnie z wdrożoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego  procedurą związaną z  szacowaniem szkód  powinien  załączyć  kserokopię  złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji  i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Kompletny wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w Urzędzie Gminy w Fałkowie (pokój  nr 7)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2019 r.

Z Monitoringu Suszy Rolniczej opracowanego przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach wynika, że na terenie Gminy Fałków występuje zagrożenie suszy w uprawach:

– rzepak i rzepik w kategorii gleby I – klasa V, VI,

– łąki, trawy i pastwiska w kategorii gleby I – klasa V, VI.

Ewentualna pomoc dla Rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Fałków  szkód spowodowanych suszą w 2019 roku jest uzależniona od decyzji władz wyższego szczebla.

Załączniki do pobrania:

– Wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

- Załącznik do wniosku o szacowanie szkód.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.