Logo Fałków Gmina

Inwestycje

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2024 roku

1. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków - etap II". Zadanie polega na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z masy bitumiczno-asfaltowej na istniejących zniszczonych nawierzchniach asfaltowych lub nawierzchniach nieutwardzonych, szutrowych.
Zadanie obejmuje modernizację:
1.    Droga na działce nr 674 Czermno - Zuzowy, dł 999m x 3,5m, odcinek I
2.    Droga na działce nr 674 Czermno - Zuzowy, dł 295m x 3,5m, odcinek II
3.    Droga na działce nr 819, 734/7, 739 Fałków - Rudka, dł 620m x 3m
4.    Droga na działce nr 1084 Wąsosz , dł 100m x 3m
5.    Droga na działce nr 118 Budy (Szpinek) dł 765m x 3 m
6.    Droga na działce nr 856 i 1101 Budy, dł 195m x 3m
7.    Droga na działce nr 1225 Fałków (łącznik ul.Glinianki - osiedle JPII), dł 315m x 4m
8.    Droga na działce nr 1121 Fałków (za POM), dł 475m x 4m
9.    Droga na działce nr 385 Sulborowice-Reczków, dł 556m x 3m
10.    Droga na działce nr 115 Sulborowice (do końca granicy gminy), dł 517m x 3m

Zadanie o wartości 1.710.000,00zł objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95%

2. "Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Skórnice  - etap II". Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - PGRy. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem ulicznym oraz budowie miejsc postojowych z infrastrukturą rekreacyjną i wypoczynkową w m. Skórnice. Przedmiot zamówienia obejmuje infrastrukturę:
1.    Droga na działce nr 617 Skórnice - Poręba, dł 630m x 3m
2.    Droga na działce nr 814 Skórnice - PKP dł 540m x 3m
3.    Droga na działce nr 707/2 Skórnice - (stara dr.krajowa) dł 160m x 5m + 290m x 3m
4.    Droga na działce nr 279 i 270 Skórnice - do ul.Leśna dł 738m x 3m
5.    Chodnik wzdłuż ul.Nadrzecze w Skórnicach, 463m x 1,5m
6.    Chodnik wzdłuż ul.Leśnej w Skórnicach, od DK42 do skrzyżowania, 237m x 1,5m
7.    Chodnik wzdłuż ul.Leśnej w Skórnicach, strona prawa za skrzyżowaniem , 606m x 1,5m
8.    Wolnostojące, autonomiczne, zasilane energią słoneczną latarnie solarne LED-35kpl
9.    Energooszczędne, uliczne oprawy LED zasilane linią kablową – 6 szt
10.    Zagospodarowanie terenu, miejsca postojowe i wiaty wypoczynkowe z koszami na śmieci przy DK42

Zadanie o wartości 2.634.660,00 zł objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.500.000,00zł

3. "Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków". Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej wraz z budową nowoczesnego oświetlenia ulicznego oraz budowie miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

a)    Modernizacja infrastruktury drogowej
1.    Droga na działce nr 619 Stomorgi - Poręba, dł 1085m x 3m
2.    Droga na działce nr 1358/1 Wola Szkucka , dł 267m x 3m
3.    Droga na działce nr 1369, 1353 Wola Szkucka (Stolarski - Ostrowska), dł 1200m x 3m
4.    Droga na działce nr 263, 278 Pląskowice, dł 615m x 3m
5.    Droga na działce nr 1489 Pląskowice (Borki), dł 995m x 3m
6.    Droga na działce nr 1145 Starzechowice (łącznik), dł 565m x 3m
7.    Droga na działce nr 335/1204, 1067/1, 368/1, 365/2, 362/5, 200 Studzieniec - Olszamowice, dł 136m x 3m
8.    Droga na działce nr 1063, 326, 939 Olszamowice-Studzieniec, dł 939m x 3m
9.    Droga na działce nr 64 Olszamowice-Wiadukt PKP, dł 758m x 4m
10.    Droga na działce nr 1463 Czermno (hydrofornia), dł 560m x 3m
11.    Droga na działce nr 1728 Starzechowice Sęp, dł 368m x 3m
12.    Droga na działce nr 95 Fałków (ul.Wolska-ul.Studzieniecka), dł 458m x 3m

b)    Budowa chodników, miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej
1.    Chodnik  przy boisku i placu zabaw w Turowicach, działka nr 1555/2
2.    Chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Turowicach, działka nr 1541
3.    Chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Sulborowicach, działka nr 62/2
4.    Chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Zbójnie, działka nr 659
5.    Miejsca postojowe przy OSP w Czermnie, działka 195
6.    Chodnik i miejsca postojowe przy szkole w Czermnie, działka nr 1325
7.    Chodnik przy siłowni zewnętrznej w Czermnie, działka nr 1325
8.    Budowa infrastruktury rekreacyjnej

c)    Budowa oświetlenia ulicznego
1.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego na osiedlu Jana Pawła II
2.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Turowice
3.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Wąsosz
4.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Sulborowice
5.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Fałków, ul.Leśna
6.    Dostawa i montaż energooszczędnych opraw LED zasilanych linią kablową
7.    Dostawa i montaż wolnostojących, autonomicznych, zasilanych energią słoneczną latarnii solarnych LED

Zadanie o wartości 5.549.000,00 zł objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci 95%

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2023 roku

1. „Przebudowa ulic o łącznej długości 1,057km na osiedlu mieszkaniowym w Fałkowie", wartość zadania 794.013,00 zł. zadanie zostało wspólfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 476.407,00 zł

2. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Fałków". Zadanie obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w kolejnych miejscowościach na terenie Gminy Fałków, tj. Smyków, Gustawów, Sułków, Olszamowice, ul.Porąbka, Studzieniec oraz Skórnice, ul.Leśna i włączenie ich do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Fałkowie. wartość zadania 483.574,50 zł

3. „Budowa drogi w miejscowości Papiernia w Gminie Fałków”. Zadanie o wartości 1.110.777,38 zł zostało w 63,63% współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

4. „Przebudowa drogi w miejscowości Stomorgi w Gminie Fałków”. Zadanie o wartości 279.191,55 zł zostało współfinansowane w 50% ze środków Lasów Państwowych

5. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 do ratownictwa technicznego” dla OSP w Fałkowie. Zadanie o wartosci 815.000,00 zł zostało wspólfinansowane ze środków Budżetu Państwa w kwocie 407.500,00 zł

6. „Remont drogi gminnej nr 322009T Fałków - Olszamowice od km 3+797 do km 4+069", wartość zadania 165.837,27 zł. Zadanie zostało współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 99.731,00 zł

7. "Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Starzechowice". Zadanie o wartości 640.202,01 zł zostało w 63,63% współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakończone zostanie w 2024r

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2022 roku

1.    „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach podstawowych w gminie Fałków – etap 2”, umowna wartość zadania:  121.863,20 zł, nazwa Wykonawcy: Wilanka sp. z o.o.ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa oraz Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K, ul.Graniczna 46, 93-428 Łódź, umowny termin wykonania: do 23.03.2022r. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2.    Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych w Fałkowie i w Czermnie w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Projekt o łącznej wartości 90.000,00 zł jest sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
3.    „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gminy Fałków”, umowna wartość zadania 5.500.000,00zł, nazwa Wykonawcy: EkoEnergia Polska Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, termin wykonania: do 29.08.2023r. Zadanie współfinansowane w kwocie 4.731.000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmuje:
1)    Modernizację budynku OSP w Wąsoszu
2)    Modernizację budynku OSP w Turowicach
3)    Modernizację budynku OSP w Zbójnie
4)    Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Gustawowie
5)    Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Sulborowicach
6)    Modernizację budynku szatni na boisku sportowym w Fałkowie
7)    Montaż pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy w Fałkowie
8)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie hydroforni wody w Czermnie
9)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Fałkowie
10)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Fałkowie
11)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Czermnie
12)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Czermnie
13)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Fałkowie
14)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku hali sportowej w Fałkowie
15)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Fałkowie
16)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Fałkowie
17)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Czermnie
4.    „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórnice”, umowna wartość zadania 549.843,60 zł , nazwa Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój, Brzeziny, ul.Chęcińska 153, 26-026 Morawica, termin wykonania: do 29.10.2022r. Zadanie współfinansowane w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
5.    „Dostawa fabrycznie nowego, średniej wielkości autobusu na potrzeby Gminy Fałków”, umowna wartość zadania 429.885,00 zł , nazwa Wykonawcy: „CMS AUTO” Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 67, 05-070 Sulejówek, termin wykonania: do 17.11.2022r.
6.    „Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych: nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 307 mb, nr 322008T Czermno-Zuzowy na odcinku 635mb oraz nr 322006T Skórnice-Wąsosz na odcinku 801 mb”, umowna wartość robót budowlanych 1.655.655,79 zł , nazwa Wykonawcy: „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, termin wykonania: do 24.09.2022r. Zadanie współfinansowane w 70% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
7.    „Dostawa 63 sztuk laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, umowna wartość zadania 144.906,30, nazwa Wykonawcy: g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, ul. Grunwaldzka 5e, 99-300 Kutno, termin wykonania: do 23.05.2022r. Zadanie sfinansowane w 100% w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
8.    „Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu”, umowna wartość zadania 186.246,60 zł, nazwa Wykonawcy: METERING Anna Moder, ul.Parkowa 1, 98-113 Buczek, termin wykonania: do 09.07.2022
9.    „Remont zbiornika wodnego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czermno”, umowna wartość zadania 137.000,00 zł, nazwa Wykonawcy: Obsługa i Realizacja In westycji „CELIS” Janusz Kowalczyk, termin wykonania 02.11.2022. Zadanie jest współfinansowane w 80% w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
10.    „Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Fałków”,  umowna wartość zadania 970.470,00 zł , nazwa Wykonawcy: Bus Trans Technik Sp. z o.o., ul. Municypalna 45, 02-281 Warszawa, termin wykonania: do 19.09.2022r.
11.    „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Fałków”, umowna wartość zadania 154.619,61 zł , nazwa Wykonawcy: Usługi Transportowo-Sprzętowe Jarosław Kornecki, ul. Górna 1, 26-200 Końskie, termin wykonania: do 30.09.2022r.
12.    „Przebudowa ulicy Św. Jana Pawła II na osiedlu mieszkaniowym w Fałkowie", umowna wartość robót budowlanych 643.290,00 zł , nazwa Wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT  Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, termin wykonania: do 28.11.2022r. Zadanie współfinansowane w 80% z Budżetu Państwa
13.    "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków", umowna wartość zadania 3.826.530,00 zł, nazwa Wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT  Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, termin wykonania: do 10.10.2023r. Zadanie współfinansowane w kwocie 3.300.000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmuje:
1)    Droga na działce nr 335 w m. Czermno-Kolonia , ul.Dworska, dł 870m x 3m
2)    Droga na działce nr 723 w m.Leszczyny, dł 840m x 3mModernizację budynku OSP w Zbójnie
3)    Droga na działce nr 1433 w m.Dobry Widok, dł 455m x 3m
4)    Droga na działkach nr 478 i 500 w m.Dobry Widok, dł 812m x 3m
5)    Droga na działkach nr 1094, 1140/2 i 1141/3 w m.Czermno, dł 430m x 3m
6)    Droga na działce nr 1073 w m.Studzieniec, dł 300m x 3m
7)    Droga na działce nr 732 w m.Fałków, ul.Przyborowie dł 50m x 3m
8)    Droga na działkach nr 956/2 i 819 w m.Greszczyn, dł 550m x 3m
9)    Droga na działce nr 1728 w m.Starzechowice, dł 495m x 3m
10)    Droga na działkach nr 1755, 1785 i 1790 w m.Sęp, dł 455m x 3m
11)    Droga na działce nr 410 w m.Fałków, ul.Leśna, dł 295m x 3m
12)    Droga na działce nr 169/1 w m.Starzechowice, dł 310m x 3m
13)    Droga na działce nr 115 w m.Sulborowice, dł 518m x 3m
14)    Droga na działce nr 107 w m.Sulborowice, dł 502m x 3m
15)    Droga na działce nr 263 w m.Pląskowice, dł 650m x 3m
16)    Droga na działce nr 1489 w m.Starzechowice, dł 442m x 3m
17)    Droga na działce nr 1363 w m.Wola Szkucka, dł 75m x 3m
18)    Droga na działce nr 934 w m.Pikule, dł 550m x 3m
19)    Droga na działce nr 52 w m.Stanisławów, dł 282m x 3m
20)    Droga na działce nr 1150 w m.Czermno, dł 80m x 3m
21)    Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Czermnie
22)    Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Fałkowie
14.    „Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Skórnice”, umowna wartość zadania 3.826.530,00 zł, nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa, termin wykonania: do 10.12.2023r. Zadanie objęte dofinansowaniem w kwocie 2.988.020,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – PGRy. Zadanie obejmuje:
1)    Przebudowę ul.Julianowskiej w Skórnicach
2)    Przebudowę ul. Leśnej w Skórnicach
3)    Przebudowę ul. Stara Wieś w Skórnicach
4)    Przebudowę drogi łączącej ul.Julianowską i ul.Leśną w Skórnicach
5)    Utwardzenie terenu, budowa małej architektury oraz montaż monitoringu wizyjnego w Świetlicy Wiejskiej w Skórnicach
6)    Dostawę i montaż latarni solarnych i wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED
 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2021 roku

1. „Odnowienie fosy w parku podworskim i oczka wodnego w Fałkowie”, data zawarcia umowy:  12.01.2021r, umowna wartość zadania: 175.568,97 zł,    nazwa Wykonawcy:       „DROMED” Rospędek, Więckowski Spółka Jawna, ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno      umowny termin wykonania: do 30.06.2021r  Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2. „Wykonanie oświetlenia placu technicznego w Fałkowie”, data zawarcia umowy:  12.01.2021r, umowna wartość zadania:  32.914,80 zł,  nazwa Wykonawcy: Petra Energia Sp. z o.o. Macierzysz, ul.Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki, umowny termin wykonania: do 30.06.2021r.  Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3. „Wymiana pokrycia dachowego na gont drewniany, odbudowa zniszczonej wiaty i zagospodarowanie wokół  Izby Tradycji w Fałkowie”   data zawarcia umowy:  13.01.2021r,  umowna wartość zadania: 79.725,75 zł, nazwa Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój, Brzeziny, ul.Chęcińska 153, 26-026 Morawica, umowny termin wykonania:      do 30.07.2021r  Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

4. „Budowa monitoringu wizyjnego w Fałkowie”, umowna wartość zadania: 37.932,95 zł, nazwa Wykonawcy:  Solid Group Sp. z o.o., Sp.k., ul.Postępu 17, 02-676 Warszawa, umowny termin wykonania:  do 30.06.2021r.   Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

5. „Modernizacja sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych  w Fałkowie i w Czermnie”, umowna wartość zadania:  114.486,33 zł, nazwa Wykonawcy: F.H.U. TRESS-SPORT Andrzej Szymański ul.Trembeckiego 11B, 35-234 Rzeszów, umowny termin wykonania: do 31.08.2021r. Zadanie współfinansowane w 70% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

6. „Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową w Fałkowie w system wodociągowy, kanalizacyjny oraz w infrastrukturę drogową”, umowna wartość zadania:  3.390.875,54 zł, nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” Sp.z o.o., ul. Przy Torze 1,  35-205 Rzeszów, umowny termin wykonania: do 19.12.2021r. Zadanie współfinansowane w kwocie 2.500.000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa

7. „Przebudowa ulicy Spacerowej i Zamkowej oraz parkingu przy bibliotece w Fałkowie”, umowna wartość zadania:  218.417,30 zł, nazwa Wykonawcy: „DROMED” Rospędek, Więckowski Spółka Jawna, ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno, umowny termin wykonania: do 20.11.2021r. Zadanie współfinansowane w 80 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

8. „Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kompetencje na +” , umowna wartość zadania:  140.726,00zł, nazwa Wykonawcy: Dreamtec Sp. z o.o. ul.Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław oraz Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K ul.Graniczna 46, 93-428 Łódź , umowny termin wykonania: do 13.10.2021r. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

9. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 613/1 przy cmentarzu w Fałkowie-Etap 1”, umowna wartość zadania:  87.939,00 zł, nazwa Wykonawcy: F.H.U ZIBI-BRUK Zbigniew Gruszczyński, ul.Partyzantów 56, 26-640 Skaryszew, umowny termin wykonania: do 10.12.2021r. Zadanie współfinansowane w 80 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

10. „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach podstawowych w gminie Fałków”, umowna wartość zadania:  140.712,52 zł, nazwa Wykonawcy: Wilanka sp. z o.o.ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa oraz Educarium Spółka z o.o. ul.Grunwaldzka, 207, 85-451 Bydgoszcz, umowny termin wykonania: do 21.12.2021r. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

11. „Dostawa fabrycznie nowego 9 - osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Fałków”, umowna wartość zadania:  155.522,00 zł, nazwa Wykonawcy: AMS CHRÓŚCICKI Sp z o.o. ul.Brzeska 178, 08-110 Siedlce. Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100.600,94 zł

12. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi w miejscowości Papiernia w Gminie Fałków wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”, umowna wartość zadania:  67.650,00 zł, nazwa Wykonawcy: Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński, ul.G.Morcinka 25C, 25-421 Kielce, termin wykonania  12.2022r

13. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - nr 944 w Czermnie”, umowna wartość zadania:  39.852,00 zł, nazwa Wykonawcy: Usługi Transportowo-Sprzętowe Jarosław Kornecki, ul. Górna 1, 26-200 Końskie umowny termin wykonania: do 10.2021r. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2020 roku

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Fałków w 2020 roku. Wartość zadania 627.162,68 zł

2. „Budowa i montaż elementów małej architektury – część I Budowa siłowni zewnętrznej”, data zawarcia umowy: 26.02.2020r, umowna wartość zadania: 73.923,00 zł, nazwa Wykonawcy:  Fit Park Sp. z o.o. Sp.K.  ul. Powstańców  Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń, umowny termin wykonania: do 30.06.2020r      Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3. „Budowa i montaż elementów małej architektury – część II Rozbudowa dwóch placów zabaw”, data zawarcia umowy: 26.02.2020r, umowna wartość zadania: 193.839,01 zł, nazwa Wykonawcy: Inżynieria Wodna s.c. Końskie Ryszard Herman, Leszek Dzwonek, Zbigniew Duran, ul. Łazienna 13/21, 26-200 Końskie, umowny termin wykonania:  do 30.06.2020r        Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

4. „Budowa i montaż elementów małej architektury – część IV Ławki i kosze na śmieci”, data zawarcia umowy: 26.02.2020r, umowna wartość zadania: 7.072,50 zł, nazwa Wykonawcy: „TEL-BRUK” Radosław Telenga, ul.Czartoryskiego 13/57, 42-202 Częstochowa, umowny termin wykonania: do 30.06.2020r       Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

5. „Remont budynków gospodarczych przy Gminnej Bibliotece i na placu targowym w Fałkowie”, data zawarcia umowy: 25.02.2020r, umowna wartość zadania: 113.421,96 zł, nazwa Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój, Brzeziny, ul.Chęcińska 153, 26-026 Morawica, umowny termin wykonania:  do 31.08.2020r           Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

6. „Przebudowa placu technicznego, drogi pożarowej w parku podworskim oraz parkingów przy budynku szkoły podstawowej i budynku użyteczności publicznej w Fałkowie”, data zawarcia umowy: 10.03.2020r, umowna wartość zadania:  494.385,97 zł (ograniczenie zakresu do 493.919,80zł), nazwa Wykonawcy: F.H.U ZIBI-BRUK Zbigniew Gruszczyński, ul. Partyzantów 56, 26-640 Skaryszew, umowny termin wykonania: do 20.08.2020r     Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

7. „Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Czermnie”, data zawarcia umowy: 31.03.2020r,  umowna wartość zadania:  652.000,00 zł, nazwa Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Prywatne Europrofil Grzegorz Zimnicki, ul. Zagnańska 71, 25-558 Kielce umowny termin wykonania: do 15.10.2020r.     Zadanie współfinansowane w 95% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

8. „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły  w Czermnie”, data zawarcia umowy: 30.04.2020r, umowna wartość zadania: 1.490.000,00 zł, nazwa Wykonawcy: Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, umowny termin wykonania: do 16.08.2021r.        Zadanie współfinansowane w 95% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

9. „Przebudowa drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 998 mb”, data zawarcia umowy: 12.06.2020r, umowna wartość zadania: 376.564,76 zł, nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska 12,  29-100 Włoszczowa, umowny termin wykonania:  do 31.08.2020r       

10. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”, data zawarcia umowy: 20.08.2020r, umowna wartość zadania: 1.597.770,00 zł, nazwa Wykonawcy: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o., ul.Toruńska 9, 26-600 Radom, umowny termin wykonania: do 20.02.2021r.        Zadanie współfinansowane w 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

11. „Częściowa rozbiórka i odbudowa budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie”, data zawarcia umowy:  09.09.2020r, umowna wartość zadania: 798.476,44 zł, nazwa Wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany Wojciech Znój, Brzeziny, ul. Chęcińska 153, 26-026 Morawica, umowny termin wykonania: do 15.06.2021r.           Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

12. „Modernizacja dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków”, data zawarcia umowy: 21.09.2020r, umowna wartość zadania:  83.394,00 zł, nazwa Wykonawcy:  Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul.Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, umowny termin wykonania: do 15.10.2020r   

13. „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej w Fałkowie”, data zawarcia umowy: 03.11.2020r, umowna wartość zadania: 2.640.000,00 zł, nazwa Wykonawcy: Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, umowny termin wykonania: do 30.07.2021r.    Zadanie współfinansowane w 95% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

14. „Remont drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórnice Pląskowice w km 0+000 do 0+387,45”, data zawarcia umowy: 04.11.2020r, umowna wartość zadania:  199.118,72 zł, nazwa Wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul.Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, umowny termin wykonania: do 30.04.2021r.    

15. „Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszamowicach”, data zawarcia umowy: 04.11.2020r, umowna wartość zadania: 121.604,81 zł, (ograniczenie zakresu do 113044,01zł), nazwa Wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul.Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, umowny termin wykonania: do 30.04.2021r   

16. „Modernizacja boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych  w Fałkowie i w Czermnie”,  data zawarcia umowy: 01.12.2020r, umowna wartość zadania:  214.199,58 zł, nazwa Wykonawcy:  FHU TREES-SPORT Andrzej Szymański, ul. Trembeckiego 11B, 35-234 Rzeszów, umowny termin wykonania: do 31.05.2021r.          Zadanie współfinansowane w 70% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

17. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Fałków w roku 2021”, data zawarcia umowy:  07.12.2020r, umowna wartość zadania:          661.046,10 zł, nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie, umowny termin wykonania: do 31.12.2021r.      

18. „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Fałków  oraz podległych obiektów i infrastruktury”, data zawarcia umowy:  29.12.2020r, umowna wartość zadania: 994.620,69 zł, nazwa Wykonawcy: PGE Obrót S.A., ul.8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, umowny termin wykonania: do 31.12.2022r.      

19. „Budowa i montaż altany w parku podworskim w  Fałkowie”, data zawarcia umowy: 21.12.2020r,  umowna wartość zadania: 49.678,51 zł, nazwa Wykonawcy: INTERTORG s.c. Paweł Bożek, Daniel Marcinik, ul.Stojałowskiego 6, 38-500 Sanok, umowny termin wykonania: do 31.05.2021r.        Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

20. „Przebudowa budynku magazynowo - gospodarczego po Kółku Rolniczym w Fałkowie”,  data zawarcia umowy:  21.12.2020r,  umowna wartość zadania:  660.108,67 zł, nazwa Wykonawcy: Zakład Usługowo-Handlowy IR-BUD Ireneusz Majchrak, ul.Robotnicza 27, 26-200 Końskie, umowny termin wykonania:  do 30.07.2021r.      Zadanie współfinansowane w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

21. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Papiernia”, data zawarcia umowy: 21.12.2020r, umowna wartość zadania:  123.331,49 zł, nazwa Wykonawcy:  Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul.Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, umowny termin wykonania:  do 30.04.2021r.   

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2019 roku

 1. W styczniu 2019r zakończono zadanie pn. „Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”, które rozpoczęło się w 2018 roku. Zadanie polegało na dobudowie dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: a)  Gustawów: - Budowa linii budowę linii kablowych nN oświetlenia ulicznego dł całkowitej 347m, ustawienie 6 słupów stalowych stożkowych latarni z oprawami sodowymi o mocy 70W, b) Czermno – Kolonia - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 510 m oraz montażu 11 szt. latarni oświetlenia ulicznego  sodowe oraz LED, c) Poręba - Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego dł około 641m wraz z zabudową opraw oświetleniowych sodowych 70W – 6 szt, d) Sulborowice - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 340m. oraz montaż 4 szt. latarni oświetlenia ulicznego, e) Czermno -   Budowa  4 szt latarni hybrydowych LED, f) Olszamowice - Budowa 1 szt latarni solarnej LED, g) Rudzisko  - Budowa 1 szt latarni solarnej LED. Wartość zadania wyniosła 301.765,74zł.
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 322003T Zbójno - Kołoniec w gminie Fałków od km 0+000 do km 0+904,5”- Wartość zadania: 331.344,50 zł. Zadanie współfinansowanie w 50% w ramach Funduszu Dróg samorządowych.
 3. Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Fałków, obejmujące przebudowę: a)Drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 617 w m.Poręba, o dł.244mb i szer. 3mb;  b)Drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 362 w m.Stanisławów, o dł.684mb i szer. 3mb; c)Drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 1065 między miejscowościami Czermno-Stomorgi, o dł.880mb i szer. 3mb; Wartość zadania: 273.621,27 zł.
 4. Przebudowa drogi wewnętrznej Sępskie Niwy - Sęp od km 0+000 do km 0+883,50  w Gminie Fałków. Wartość zadania: 180.928,71 zł. Zadanie współfinansowanie ze środków Lasów Państwowych w wysokości 144.742,96 zł.
 5.  Przebudowa infrastruktury drogowej na ul. Plac Kościelny, ul. Ogrodowej, ul. Zamkowej i ul. Spacerowej oraz na terenie osiedla mieszkaniowego w Fałkowie- Zadanie realizowane w ramach Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.  Wartość zadania 566.521,84 zł w 80% dofinansowana w ramach realizowanego projektu
 6. Wymiana pokryw studni odwadniających pod parkingiem na terenie osiedla mieszkaniowego o wartości  8477,85 zł. Zadanie w 80% dofinansowane w ramach w ramach Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”
 7. Modernizacja dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków, obejmująca wykonanie warstwy z kruszywa kamiennego na drogach lokalnych i rolniczych, w tym: Droga na działce nr 1265 i 249 Czermno-Smyków, dł 1040mb, szer.3mb, Droga na działce nr 1145 Starzechowice, dł 545mb, szer.3mb, Droga na działce nr 115 Sulborowice, dł 520mb, szer.3mb, Droga na działce nr 617 Poręba, dł 250mb, szer.3mb, Droga na działce nr 674 Czermno-Zuzowy, dł 300mb, szer.3mb, Droga na działce nr 500 Dobry Widok, dł 120mb, szer.3mb, Droga na działce nr 856 Budy, dł 40mb, szer.3mb, z przepustami fi 40, 2 szt x 6mb. Wartość zadania 130.945,80 zł
 8. Przebudowa drogi gminnej nr 322003T Zbójno-Kołoniec od km 0+904,5 do km 1+545,27 oraz drogi gminnej nr 322005T Skórnice-Pląskowice od km 0+000 do km 0+993,77 w Gminie Fałków – Roboty budowlane o łącznej wartości 487.622,40 współfinansowanie są w 50% w ramach Funduszu Dróg samorządowych. W roku 2019 wykonano 1 część (odcinek Zbójno-Kołoniec) o wartości 231.077,17 zł. Pozostały zakres robót, tj. Przebudowa drogi Skórnice-Pląskowice zostanie wykonana w roku 2020 
 9. Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszar B - „WOLSKA”. W ramach zadania wykonano pełną dokumentację budowlaną obejmującą budowę dróg osiedlowych z chodnikami z odwodnieniem i oświetleniem drogowym a także projekt sieci wodociągowej i kanalizacji. Wartość zadania  154.000,00zł brutto
 10. Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy drodze gminnej - ul.Cmentarnej w Czermnie. Wartość zadania 12.260,87 zł
 11. Zadanie pn.: „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) realizowane w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim, polegające na stworzeniu nowoczesnych pracowni informatycznych w szkołach, poprzez zakup łącznie 44 sztuk komputerów dla szkół podstawowych w Fałkowie i w Czermnie. Zadanie o wartości 138.872,80 zł został współfinansowane w 80%  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 12. Zakup i doposażenie gminnej oczyszczalni ścieków w przekładnię cykloidalną umożliwiającą przetwarzanie poprzez odwirowanie osadu. Wartość zakupu 26.500,00 zł

 


 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2018 roku

 1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie Fałków. Łączna wybudowana długość sieci wyniosła  5100m kanału grawitacyjnego i 7230mb kanału tłocznego. Łączna wartość inwestycji, uwzględniająca koszty robót budowlanych a także  koszty usług inspektora nadzoru inwestorskiego i archeologicznego wyniosła 4.558.489,85 zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.993.415,00zł
 2. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Fałków. Zadanie realizowane wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Końskich, polegające na przebudowie dróg powiatowych poprzez ułożenie nowej warstwy z masy bitumicznej na zniszczonych nawierzchniach dróg, przebiegających na terenie gminy Fałków. Zadanie obejmuje przebudowę dróg, objętych wnioskiem o dotacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków – Starzechowice-Turowice-Sulborowice-gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 1+005 – 1+995 na długości 990mb (odc.1 Fałków), w km 2+095 – 2+995 na długości 900mb (odc.2: Fałków)-Starzechowice) w km 4+165 – 5+065 na długości 900mb (odc.3 Starzechowice)” współfinansowanego w 50% ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej finansowanych i po 25% z budżetu Gminy Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich a także przebudowa dróg powiatowych przy udziale po 50% Gminy Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich.
 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Czermno w Gminie Fałków  od km 0+000 do km 0+414 i od km 0+000 do km 0+122 oraz dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Fałków. Zadanie polegało na przebudowie ulicy Cmentarnej w Czermnie i dróg w miejscowościach: Sulborowice, działka ewid nr 153, dł 222mb x 3mb; Sulborowice, działka ewid nr 117 i 115, dł 995mb x 3,2mb; Skórnice, działka ewid nr 345, dł 200mb x 3mb; Skórnice, działka ewid nr 368, dł 80mb x 3mb; Skórnice Poręba, działka ewid nr 598 i 616, dł 980mb x 3mb; Poręba, działka ewid nr 617, dł 668mb x 3mb; Stomorgi, działka ewid nr 170, dł 460mb x 3mb; Sułków, działka ewid nr 729, dł 520mb x 4mb; Stanisławów, działka ewid nr 362, 632/1, dł 740mb x 3mb; Stanisławów, działka ewid nr 152, dł 980mb x 3mb; Wąsosz działka ewid nr 813, dł 130mb x 3mb; Starzechowice Górne dł 70mb x 3,5mb; oraz odbudowie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w Wąsoszu i Starzechowicach. Łączny koszt zadania wyniósł 1.994.112,31zł

 4. Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków. Zadanie polegało na budowie kablowego oświetlenia ulicznego  w miejscowościach: Gustawów,  Czermno - Kolonia, Poręba, Sulborowice oraz budowie oświetlenia ulicznego w postaci lamp fotowoltaicznych w Czermnie, Olszamowicach i Rudzisku. Wartość zadania 301.765,74zł

 5. Budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w gminie Fałków. Zadanie polegające na budowie dwóch placów zabaw w Zbójnie i Budach zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach PO RYBY na lata 2014-202. Łączna wartość zadania wyniosła 158.834,00zł w tym 82.500,00 zł pochodziło z udzielonej dotacji

 6. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórniach. Zadanie realizowane przy współpracy z OSP Fałków. Wartość zadania 361.000,00zł w tym 200.000,00 zł pochodziło dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielonej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Nad Czarną i Pilicą"

 7. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Turowicach. Zadanie realizowane przy współpracy z OSP Turowice. Wartość zadania 359.000,00zł w tym 200.000,00 zł pochodziło dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielonej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Nad Czarną i Pilicą"

 8. Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Fałkowie. Zadanie polegało na doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne. Wartość zadania wyniosła 31.458,00zł w tym 23.037,00zł pochodziło z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach

 9. Budowa chodników przy drogach publicznych w gminie Fałków. Zadanie polegało na budowie chodników przy drodze gminnej w Czermno-Kolonii o dł.76mb i przy drogach w Skórnicach o łacznej długości 1342mb. Wartość inwestycji wyniosła 325.237,53zł

   

   

   

   

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2017 roku

 

 1. Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Fałków, w miejscowościach: Szreniawa długości 450mb i szerokości 3,5m; Stanisławów 1210mb x 3,0mb; Fałków, ul.Piaski, 192,0mb x 3,0mb; Wola Szkucka 140,0mb x 3,0mb oraz 76,0mb x 3,0mb; Sulborowice (Ług) 1110,0mb x 3,0mb; Reczków 975,0mb x 3,0mb; Fałków ul.Podchojna, 280,0mb x 3,0mb a także utwardzenie pobocza z kostki betonowej naprzeciwko szkoły podstawowej, Fałków ul.Glinianki o wymiarach 120,0mb x 2,5 mb. Wartość zadania: 555.185,49 zł brutto
 2. Przebudowa drogi gminnej Kolonia Czermno – Olszamowice o łącznej długości 1450 mb. W ramach zamówienia planuje się wykonać nową nawierzchnię asfaltową a także oświetlenie ulicy i budowę chodników. Wartość zadania 1.201.623,73 zł brutto, w tym 50 % zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszar B - „WOLSKA”. W ramach zamówienia zleca się wykonanie projektu technicznego budowy dróg osiedlowych z chodnikami o łącznej długości około 2,5 km z odwodnieniem i oświetleniem drogowym a także projekt sieci wodociągowej i kanalizacji. Wartość zadania  134.000,00zł brutto
 4. Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości: Fałków, ul. Leśna, Skórnice przy drodze krajowej, Starzechowice i w Woli Szkuckiej. Koszt inwestycji 173.028,96zł

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2016 roku

 

 

 

 

 

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej w m.Wąsosz i Starzechowice. Wartość zadania 146.862,00zł

 2. Przebudowa odcinków dróg szutrowych, poprzez zmianę nawierzchni na asfaltową:

  1. Droga wewnętrzna, Fałków, ul.Przyborowie (dz.ewid.nr 732, obr. Fałków) - 5x200mb, wartość: 39 378,45 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  2. Droga wewnętrzna, Fałków, ul.Leśna (dz.ewid.nr 410, obr. Fałków) - 5x430mb, wartość: 74 078,59 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  3. Droga gminna nr 318004T Zbójno-Greszczyn (dz.ewid. nr 696 obr.Zbójno)- 4x960mb, wartość:102 021,12 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  4. Droga gminna nr 318002T Pląskowice-Bulianów (dz.ewid.nr 281, 279, 260 obr.Pląskowice)- 4x870mb + 3,7x810mb, wartość: 172 334,99 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  5. Droga wewnętrzna, Sulborowice (dz.ewid.nr 117/2)- 5x200mb, wartość: 33 837,30 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  6. Droga wewnętrzna, Pikule (dz.ewid.nr 939 obr.Smyków i 684 obr. Kolonia Czermno)- 5x1130mb, wartość: 188 122,97 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  7. Droga wewnętrzna, Smyków (dz.ewid.nr 472) 5x200mb, wartość: 37 527,30 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  8. Droga wewnętrzna, Smyków (dz.ewid.nr 287) 5x150mb, wartość: 29 409,30 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  9. Droga wewnętrzna, Olszamowice, ul.Luchmań (dz.ewid.nr 26, obr. Olszamowice) - 5x352mb, wartość: 64 225,68 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  10. Droga wewnętrzna, Olszamowice, ul.Zapocie (dz.ewid.nr 63, obr. Olszamowice) - 5x438mb, wartość: 89 152,25 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  11. Droga gminna nr 318009T Olszamowice-Fałków (na odcinku Olszamowice-Sułków; dz.ewid. nr 11 obr.Olszamowice i dz.ewid. Nr 731/1 obr.Sułków)- 4x1170mb, wartość: 134 984,26 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  12. Droga gminna nr 318009T Olszamowice-Fałków (przez m. Sułków; dz.ewid. Nr 732/1 obr.Sułków)- 3,8x400mb, wartość: 44 392,18 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  13. Droga wewnętrzna, Skórnice, ul.Leśna (dz.ewid.nr 61 i 511)- 5x590mb, wartość: 109262,75 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  14. Droga wewnętrzna, Kolonia Czermno ( dz.ewid nr 335) – 4x140mb, wartość: 29239,56

 3. Remont ulicy Osnowa oraz ulicy Zasadzie, w miejscowości Czermno i Kolonia Czermno w gminie Fałków o łącznej dł 1,3km i wartości 540807,77 zł, współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokości 50%.

 4. Remont drogi przy budynku wielorodzinnym ul. Glinianki 62 w Fałkowie, wartość: 70891,92 zł, współfinansowanie po 50% z Spółdzielnią Mieszkaniową w Opocznie

 5. Przebudowa dróg powiatowych ( współfinansowanie po 50% ze Starostwem Powiatowym w Końskich):

  5.1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków – Starzechowice – Turowice – Sulborowice – gr.woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 10+638 – 11+170 na długości 532 mb

  5.2.    Przebudowa drogi powiatowej Nr 0479T (Skotniki) – gr.woj. świętokrzyskiego – Wąsosz - Czermno w km 7+195 – 8+049 na długości 845 mb.

  5.3.  Przebudowa drogi Nr 0481 T Czermno – Pikule – gr.woj. świętokrzyskiego – (Góry Mokre) w km 2+390 – 3+385 na długości 995 mb

  5.4.   Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Fałków – Studzieniec - Budy w km 6+099 – 7+094 na długości 995 mb

 6. Remont dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków, polegający na utwardzeniu dróg warstwą kruszywa, w miejscowościach: 

  Sulborowice, dł 1250m, szer 3m; Adelinów, dł 150m, szer 3m, Pląskowice, dł 200m, szer 3m; Czermno, dł 300m, szer 3m; Studzieniec, dł 300m, szer 3m; Wąsosz, dł 400 m, szer 3m. Wartośc zadania 112914,01zł, w tym 20000,00zł dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

 7. Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków w miejscowościach: 1. Wąsosz; 2.Olszamowice; 3.Olszamowice-Sułków;  4.Sulborowice; 5.Sulborowice-Ług; 6.Kolonia Czermno. wartość zadania 145000,00zł

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2015 roku

 

 

 

1.Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” polegający na doposażeniu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie Urzędu Gminy o wartości 300.638,00zł został współfinansowany w 85% ze środków UE w ramach RPOWŚ 2007-2013

2. Projekt pn. „e-świętokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, polegający na wykonaniu systemu informacji przestrzennej Gminy Fałków o wartości 84.967,00zł został współfinansowany w 85% ze środków UE w ramach RPOWŚ 2007-2013

3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Woli Szkuckiej o długości 5 km. Wartość zadania 1.677.000,00zł. Inwestycja została współfinansowania w 60% w ramach RPOWŚ 2007-2013

4. Budowa placów zabaw w 8 miejscowościach na terenie gminy Fałków: Gustawów, Wąsosz, Skórnice, Sulborowice, Turowice, Wola Szkucka, Starzechowice i Olszamowice. Zadanie o wartości 396.060,00zł zostało współfinansowane w 75% ze środków UE w ramach PROW

5.Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy ul.Pląskowickiej w Fałkowie o wartości 38 tys zł

6.Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości: Stanisławów, Budy, Skórnice i Sulborowice o wartości 53 tys zł

7. Dostawa wraz z montażem 7 altan dla gminy Fałków (uzupełnienie placów zabaw) o wartości 37 tys zł.

8.Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dł. 215 mb w Woli Szkuckiej za kwotę 45 tys zł

9.Remont dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków, w miejscowościach: Budy - 300mb, Czermno -1000mb, Leszczyny - 300mb, Studzieniec - 300mb, Sulborowice - 400mb, Szpinek - 400mb, Wola Szkucka - 1250mb. Wartość zadania 180.314,93zł

10.Dostawa sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich na terenie gminy Fałków, o wartości 8.115,59

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2014 roku

 

 

 

1.Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z trybunami w Czermnie. Wartość zadania 319.431,00 zł. NA realizację inwestycji Gmina Fałków pozyskała dofinansowanie w wysokości 207 000,00zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

2.Zakup taboru asenizacyjnego i urządzeń umożliwiających świadczenie podstawowych usług dla ludności Gminy Fałków. W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy John Deere mocy 120KM oraz specjalistyczną wóz asenizacyjny o poj. 8tys litrów.  Wartość zakupionego taboru 368.200,50zł w tym Gmina Fałków pozyskała 220.182,00zł w ramach PROW 2007-2013

3.Kanalizacja sanitarna gminy Fałków - budowa oczyszczalni ścieków 2 x 300 m³ oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną - część 2. W ramach tego projektu wykonano 30 km sieci kanalizacji sanitarnej w części Fałkowa, Skórnicach, Czermnie, Kolonii-Czermnie i Olszamowicach. Wartość projektu 8.888.800,00zł. Na realizację tej inwestycji Gmina Fałków pozyskała dofinansowanie wynoszące 60% kosztów kwalifikowanych(kwoty netto)

4. Projekt pn. „Przedszkole Żyrafy Matyldy” polegający na zorganizowaniu 3 punktów przedszkolnych -2 w Fałkowie i 1 w Czermnie - które obejmą opieką po 18 dzieci każdy. Wartość 978.392,53zł. Projekt w 85% sfinansowany ze środków UE w ramach POKL

5. Projekt pn. „Wiedza i umiejętności otwierają świat” polegał na zorganizowaniu zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów wszystkich szkół w gminie. Wartość  339.444,00zł. Projekt w 100% sfinansowany ze środków UE w ramach POKL

6. Projekt pn.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków”  polegał na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Fałków, poprzez zakup i udostepnienie 150 beneficjentom sprzętu komputerowego wraz z łączem internetowym oraz doposażenie szkół i biblioteki w sprzęt komputerowy. Wartość projektu 1.141.100,00zł Zadanie sfinansowane w 100% ze środków unijnych w ramach POIG 2007-2013

7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków o kolejny reaktor. Wartość zadania 1.310.100,02zł. Inwestycja została współfinansowania w 60% w ramach RPOWŚ 2007-2013

8.Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Skórnice, Fałków, Olszamowice, Zbójno, Sulborowice, Pląskowice. Wartość inwestycji 264.450,00zł

9.Remont dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków (Stanisławów - 400mb, Sulborowice - 450mb, Smyków - 400mb, Skórnice - 530mb, Wola Szkucka - 420mb, Budy - 430mb, Czermno-Kolonia - 150mb). Wartość robót remontowych 126.317,31zł

10. Projekt pn. ‘Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Fałków” polegający na doposażeniu sal przedszkolnych o wartości 174.280,00zł w 100% został sfinansowany ze środków UE w ramach POKL 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2013 roku

 

 

 

1.Budowa sieci kanalizacyjnej obejmującą ulice w Fałkowie: Modrzewiową, Akacjową, Lipową, Wierzbową, Glinianki, Zamkową i część ul. Przedborskiej o łącznej długości około 5 km. Wartość zadania 1 mln 891 tys.zł. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln 153 tys zł ze środków unijnych w ramach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Rewitalizacja Rynku w Fałkowie. Wartość zadania 232 tys. Inwestycja została dofinansowana w 80% ze środków unijnych w ramach PORYBY

3. Renowacja zabytkowej figury Matki Bolesnej w rynku w Fałkowie. Wartość prac konserwatorskich 51 tys. Inwestycja została dofinansowana w 80% ze środków unijnych w ramach PORYBY

4. Renowacja przydrożnej kapliczki w Czermnie. Wartość zadania 22 tys. Inwestycja została dofinansowana w 80% ze środków unijnych w ramach PORYBY

5.Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wraz z bieżnią i trybunami w Fałkowie. Wartość robót wyniosła 553 tys. Inwestycja została dofinansowana w 80% ze środków unijnych w ramach PORYBY.

Boisko wielofunkcyjne w Fałkowie, zostało wyróżnione w konkursie organizowanym przez Targi Kielce oraz Echo Dnia na najlepsze świętokrzyskie inwestycje w 2013r. Wyróżnienie 11 kwietnia 2014 roku odebrał Zdzisław Skiba - Zastępca Wójta Gminy na uroczystej Gali w Kielcach. Więcej informacji o przyznanej nagrodzie pod linkiem:

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.