Logo Fałków Gmina

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Zadania realizowane przez Gminę Fałków

współfinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

 

Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej wraz z budową nowoczesnego oświetlenia ulicznego oraz budowie miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych, polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z masy bitumiczno-asfaltowej, budowie chodników i miejsc postojowych, modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych energochłonnych opraw na nowoczesne energooszczędne oprawy LED i dobudowę nowych, w tym autonomicznych solarnych latarni oświetleniowych oraz budowie ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych do aktywnego spędzania wolnego czasu zarówno dla podróżujących jak i dla mieszkańców, i turystów Gminy Fałków.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)    Modernizacja infrastruktury drogowej
1.    Droga na działce nr 619 Stomorgi - Poręba, dł 1085m x 3m
2.    Droga na działce nr 1358/1 Wola Szkucka , dł 267m x 3m
3.    Droga na działce nr 1369, 1353 Wola Szkucka (Stolarski - Ostrowska), dł 1200m x 3m
4.    Droga na działce nr 263, 278 Pląskowice, dł 615m x 3m
5.    Droga na działce nr 1489 Pląskowice (Borki), dł 995m x 3m
6.    Droga na działce nr 1145 Starzechowice (łącznik), dł 565m x 3m
7.    Droga na działce nr 335/1204, 1067/1, 368/1, 365/2, 362/5, 200 Studzieniec - Olszamowice, dł 136m x 3m
8.    Droga na działce nr 1063, 326, 939 Olszamowice-Studzieniec, dł 939m x 3m
9.    Droga na działce nr 64 Olszamowice-Wiadukt PKP, dł 758m x 4m
10.    Droga na działce nr 1463 Czermno (hydrofornia), dł 560m x 3m
11.    Droga na działce nr 1728 Starzechowice Sęp, dł 368m x 3m
12.    Droga na działce nr 95 Fałków (ul.Wolska-ul.Studzieniecka), dł 458m x 3m

b)    Budowa chodników, miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej
1.    Chodnik  przy boisku i placu zabaw w Turowicach, działka nr 1555/2
2.    Chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Turowicach, działka nr 1541
3.    Chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Sulborowicach, działka nr 62/2
4.    Chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Zbójnie, działka nr 659
5.    Miejsca postojowe przy OSP w Czermnie, działka 195
6.    Chodnik i miejsca postojowe przy szkole w Czermnie, działka nr 1325
7.    Chodnik przy siłowni zewnętrznej w Czermnie, działka nr 1325
8.    Budowa infrastruktury rekreacyjnej

c)    Budowa oświetlenia ulicznego
1.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego na osiedlu Jana Pawła II
2.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Turowice
3.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Wąsosz
4.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Sulborowice
5.    Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Fałków, ul.Leśna
6.    Dostawa i montaż energooszczędnych opraw LED zasilanych linią kablową
7.    Dostawa i montaż wolnostojących, autonomicznych, zasilanych energią słoneczną latarnii solarnych LED

 

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków  - etap II

Zadanie polega na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z masy bitumiczno-asfaltowej na istniejących zniszczonych nawierzchniach asfaltowych lub nawierzchniach nieutwardzonych, szutrowych.
Zadanie obejmuje modernizację:
1.    Droga na działce nr 674 Czermno - Zuzowy, dł 999m x 3,5m, odcinek I
2.    Droga na działce nr 674 Czermno - Zuzowy, dł 295m x 3,5m, odcinek II
3.    Droga na działce nr 819, 734/7, 739 Fałków - Rudka, dł 620m x 3m
4.    Droga na działce nr 1084 Wąsosz , dł 100m x 3m
5.    Droga na działce nr 118 Budy (Szpinek) dł 765m x 3 m
6.    Droga na działce nr 856 i 1101 Budy, dł 195m x 3m
7.    Droga na działce nr 1225 Fałków (łącznik ul.Glinianki - osiedle JPII), dł 315m x 4m
8.    Droga na działce nr 1121 Fałków (za POM), dł 475m x 4m
9.    Droga na działce nr 385 Sulborowice-Reczków, dł 556m x 3m
10.    Droga na działce nr 115 Sulborowice (do końca granicy gminy), dł 517m x 3m
 

Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Skórnice  - etap II

Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - PGRy. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem ulicznym oraz budowie miejsc postojowych z infrastrukturą rekreacyjną i wypoczynkową w m. Skórnice (i w jej bezpośrednim sąsiedztwie), w której funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rybackie. Zadanie polega na zmianie nawierzchni dróg z kruszywa na masę asfaltowo bitumiczną, wykonanie poszerzeń i ujednolicenie szerokości dróg, budowa chodników a także modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez zmianę starych energochłonnych opraw na nowoczesne, energooszczędne oprawy LED oraz montaż nowych, autonomicznych solarnych latarni oświetleniowych. Ponadto zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu, budowę miejsc postojowych i wiat wypoczynkowych w Skórnicach przy drodze krajowej nr DK42 ze swobodnym dostępem dla wszystkich mieszkańców miejscowości oraz użytkowników dróg.
Przedmiot zamówienia obejmuje infrastrukturę:
1.    Droga na działce nr 617 Skórnice - Poręba, dł 630m x 3m
2.    Droga na działce nr 814 Skórnice - PKP dł 540m x 3m
3.    Droga na działce nr 707/2 Skórnice - (stara dr.krajowa) dł 160m x 5m + 290m x 3m
4.    Droga na działce nr 279 i 270 Skórnice - do ul.Leśna dł 738m x 3m
5.    Chodnik wzdłuż ul.Nadrzecze w Skórnicach, 463m x 1,5m
6.    Chodnik wzdłuż ul.Leśnej w Skórnicach, od DK42 do skrzyżowania, 237m x 1,5m
7.    Chodnik wzdłuż ul.Leśnej w Skórnicach, strona prawa za skrzyżowaniem , 606m x 1,5m
8.    Wolnostojące, autonomiczne, zasilane energią słoneczną latarnie solarne LED-35kpl
9.    Energooszczędne, uliczne oprawy LED zasilane linią kablową – 6 szt
10.    Zagospodarowanie terenu, miejsca postojowe i wiaty wypoczynkowe z koszami na śmieci przy DK42
 

Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Skórnice

Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - PGRy. Zadanie polega na modernizacji infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowy infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Skórnice
Zadanie obejmuje:
1)    Przebudowa ul.Julianowskiej w Skórnicach
2)    Przebudowa ul. Leśnej w Skórnicach
3)    Przebudowa ul. Stara Wieś w Skórnicach
4)    Przebudowa drogi łączącej ul.Julianowską i ul.Leśną w Skórnicach
5)    Utwardzenie terenu, budowa małej architektury oraz montaż monitoringu wizyjnego w Świetlicy Wiejskiej w Skórnicach
6)    Dostawa i montaż latarni solarnych i wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED
 

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków

Zadanie polega na przebudowie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków, w tym utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy cmentarzu parafialnym w Fałkowie i w Czermnie. Zadanie obejmuje wykonanie poszerzeń, ujednolicenie szerokości dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Fałków oraz zmianę ich zniszczonej nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z masy asfaltowo-bitumicznej. Ponadto w ramach zadania zostanie utwardzony teren przy cmentarzach pod miejsca postojowe
Zadanie obejmuje:
1)    Droga na działce nr 335 w m. Czermno-Kolonia , ul.Dworska, dł 870m x 3m
2)    Droga na działce nr 723 w m.Leszczyny, dł 840m x 3mModernizację budynku OSP w Zbójnie
3)    Droga na działce nr 1433 w m.Dobry Widok, dł 455m x 3m
4)    Droga na działkach nr 478 i 500 w m.Dobry Widok, dł 812m x 3m
5)    Droga na działkach nr 1094, 1140/2 i 1141/3 w m.Czermno, dł 430m x 3m
6)    Droga na działce nr 1073 w m.Studzieniec, dł 300m x 3m
7)    Droga na działce nr 732 w m.Fałków, ul.Przyborowie dł 50m x 3m
8)    Droga na działkach nr 956/2 i 819 w m.Greszczyn, dł 550m x 3m
9)    Droga na działce nr 1728 w m.Starzechowice, dł 495m x 3m
10)    Droga na działkach nr 1755, 1785 i 1790 w m.Sęp, dł 455m x 3m
11)    Droga na działce nr 410 w m.Fałków, ul.Leśna, dł 295m x 3m
12)    Droga na działce nr 169/1 w m.Starzechowice, dł 310m x 3m
13)    Droga na działce nr 115 w m.Sulborowice, dł 518m x 3m
14)    Droga na działce nr 107 w m.Sulborowice, dł 502m x 3m
15)    Droga na działce nr 263 w m.Pląskowice, dł 650m x 3m
16)    Droga na działce nr 1489 w m.Starzechowice, dł 442m x 3m
17)    Droga na działce nr 1363 w m.Wola Szkucka, dł 75m x 3m
18)    Droga na działce nr 934 w m.Pikule, dł 550m x 3m
19)    Droga na działce nr 52 w m.Stanisławów, dł 282m x 3m
20)    Droga na działce nr 1150 w m.Czermno, dł 80m x 3m
21)    Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Czermnie
22)    Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Fałkowie
 

Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gminy Fałków

Zadanie obejmuje modernizację budynków użyteczności publicznej m.in. poprzez wymianę przestarzałych źródeł ciepła na ekologiczne pompy ciepła, montaż instalacji OZE – panele fotowoltaiczne (Urząd Gminy, Ośrodki Zdrowia, szkoły, remizy, świetlice, oczyszczalnia ścieków, hydrofornia) oraz poprawę ich efektywności energetycznej m.in. poprzez wymianę okien, pokryć dachowych, ocieplenie ścian, wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego na LED oraz modernizację infrastruktury społecznej ( ułatwienia dla osób niepełnosprawnych)

Zadanie obejmuje:
1)    Modernizację budynku OSP w Wąsoszu
2)    Modernizację budynku OSP w Turowicach
3)    Modernizację budynku OSP w Zbójnie
4)    Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Gustawowie
5)    Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Sulborowicach
6)    Modernizację budynku szatni na boisku sportowym w Fałkowie
7)    Montaż pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy w Fałkowie
8)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie hydroforni wody w Czermnie
9)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Fałkowie
10)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Fałkowie
11)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Czermnie
12)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Czermnie
13)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Fałkowie
14)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku hali sportowej w Fałkowie
15)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Fałkowie
16)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Fałkowie
17)    Budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Czermnie

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.