Logo Fałków Gmina

Śmieci po nowemu

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2021 ROK

Uprzejmie informujemy, iż odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Fałków w 2021 roku, wykonywany będzie przez PGK Sp. z o.o. w Końskich, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem:

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Fałków w 2021 roku- plik.pdf

lub

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Fałków w 2021 roku- plik.doc

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2020 ROK

Uprzejmie informujemy, iż w 2020 roku usługa odbioru odpadów komunalnych z terenugminy Fałków, świadczona będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Końskich, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem

Do pobrania:

1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku  ( plik .pdf)

 

 

Nowe zasady segregacji śmieci

Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2020r w całym kraju zmianie uległy zasady segregacji śmieci, która jest w chwili obecnej obowiązkowa.

Zgodnie z nowymi zasadami odpady muszą być segregowane do pięciu pojemników różniących się kolorami – każdy z nich przypisany jest do innych odpadów. W sumie kolorów jest pięć: żółty, zielony, niebieski, szary i brązowy. Tworzywa sztuczne i metale trafiać mają do pojemnika żółtego, szkło trafiać będzie do zielonego pojemnika, papier i makulatura do niebieskiego a odpady zmieszane do szarego/czarnego. Nowością będą odpady biodegradowalne, które do tej pory trafiały do odpadów zmieszanych. Teraz odpady bio, czyli kuchenne, pochodzenia roślinnego będziemy wrzucać do pojemnika brązowego. Przy segregacji tych ostatnich ważne jest nie wrzucać ich razem z workami.

Do pobrania:

1. Ulotka prawidłowej segregacji odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń  2020 roku

Uprzejmie informujemy, iż w  2020 roku usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, świadczona będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Końskich, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem ( styczeń 2020)

Do pobrania:

1. Harmonogram ( .pdf)

2. Harmonogram (.doc)

Harmonogram na kolejne miesiące zostanie wkrótce udostępniony.

Prosimy w dniu odbioru odpadów wystawiać pojemniki i worki w widocznym miejscu przed posesję do godziny 7:00. Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerem telefonu (41) 372-34-97 adres e-mail: zuk@pgk.konskie.pl  

Z zabudowy wielorodzinnej (bloki) w okresie od 01 kwietnia do 31 października, odpady odbierane będą 4 razy w miesiącu (w każdym tygodniu) w pozostałym okresie raz w miesiącu

Odpady  z worków bezbarwnych np. akumulatory, baterie, popiół, chemia  odbierane będą 3 razy w roku tj. 7 marzec, 13 czerwiec, 19 wrzesień.

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane 2 razy w roku.

 

Urząd Gminy informuje, iż od dnia 01.01.2020 roku zapłatę należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy dokonywać na nowy rachunek bankowy numer: 47 8988 0001 0010 0117 9689 0134  Bank Spółdzielczy w Przedborzu o/Fałków.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019roku

Do pobrania:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Fałków na II półrocze 2019r

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Fałków na I półrocze 2019r

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018roku

Do pobrania: 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Fałków w 2018roku (wersja doc)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Fałków w 2018roku (wersja pdf)

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014roku

Do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Fałków w 2014roku

Wykaz posesji z trudnym dojazdem

 

Starzechowice Dolne 1

Sulborowice 11

Sęp 8

Adelinów 3

Pikule 1

Pikule 2

Pikule 3

Pikule 4

Pikule 6

Pikule 9

Pikule 10

Budy-Szpinek 2

Budy-Szpinek 3

Dobry Widok 1

Dobry Widok 3

Dobry Widok 4

Rudzisko 7A

Rudka

Greszczyn

SMYKÓW-BORONIEWSKIE 6

Smyków - posesje znajdujące się naprzeciw drogi przy Tartaku

Ogłoszenie o zebraniach z mieszkańcami

W związku ze zmianą przepisów w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Fałków i licznymi pytaniami w tym temacie, Wójt Gminy Fałków organizuje zebrania z mieszkańcami na których będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania, wypełnić deklarację a także poprawnie wypowiedzieć umowy z obecną firmą na odbiór odpadów komunalnych.
Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

14 marca 2013 r.
BUDY – SOŁTYS  - GODZ. 11.00  
STANISŁAWÓW  - SOŁTYS - GODZ. 12.30
OLSZAMOWICE, SUŁKÓW – ŚWIETLICA Olszamowice - GODZ. 14.00 – 15.30

15 marca 2013 r.
SKÓRNICE – ŚWIETLICA - GODZ. 11.00 –13.00

18 marca 2013 r.
STUDZIENIEC-ŚWIETLICA - GODZ. 10.00 – 11.00
WOLA SZKUCKA-ŚWIETLICA GODZ. 14.30 – 16.00

19 marca 2013 r.
TUROWICE, PLĄSKOWICE – REMIZA OSP Turowice - GODZ. 13.00 – 15.00
SULBOROWICE, PAPIERNIA  – REMIZA OSP Sulborowice - GODZ. 15.00 – 16.30

20 marca 2013 r.
STARZECHOWICE - REMIZA OSP  GODZ. 13.30 – 15.00

21 marca 2013 r.
WĄSOSZ-ŚWIETLICA - GODZ. 12.00 – 13.30 
ZBÓJNO-ŚWIETLICA - GODZ. 14.00 – 15.00

22 marca 2013 r.
CZERMNO, CZERMNO KOLONIA, SMYKÓW, GUSTAWÓW - PSP W CZERMNIE  - GODZ. 14.00 – 16.00 

25 marca 2013 r. 
FAŁKÓW - URZĄD GMINY  - GODZ. 13.00 – 16.00

UWAGA MIESZKAŃCY!!!- NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI

PAMIĘTAJMY, ABY ROZWIĄZAĆ DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z DNIEM 30 CZERWCA 2013 R. Z DOTYCHCZASOWYM PRZEDSIĘBIORCĄ ! ! !

NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI – JUŻ OD 1 LIPCA 2013 R.

PAMIĘTAJMY, ABY ROZWIĄZAĆ DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z DNIEM 30 CZERWCA 2013 R. Z DOTYCHCZASOWYM PRZEDSIĘBIORCĄ ! ! !

Mieszkańcu ! Jeśli nie rozwiążesz aktualnej umowy będziesz płacił podwójną opłatę: na rzecz dotychczasowego odbiorcy odpadów, z którym nie rozwiązałeś swojej umowy oraz dla gminy wynikającą z nowego systemu gospodarowania odpadami. 

Umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości NIE WYGASNĄ automatycznie z dniem 30 czerwca 2013 r., a więc trzeba je będzie wypowiedzieć (co może uczynić tylko strona umowy – właściciel lub firma wywozowa).

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Gmina Fałków. Gmina wyłoni w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą miesięcznie opłatę liczoną od jednego mieszkańca, przy czym osoby segregujące odpady, zapłacą ją w mniejszej wysokości. Prosimy składać wypełnione deklaracje do Urzędu Gminy w Fałkowie.


W celu sprawnego złożenia deklaracji i złożenia stosownych wypowiedzeń umów z obecnymi odbiorcami śmieci w każdej miejscowości zostaną zorganizowane zebrania z mieszkańcami.

Krok po kroku

 

I KROK - WYPOWIEDZENIE UMOWY 

Jeżeli dziś masz umowę z firmą odbierającą odpady rozwiąż ją w odpowiednim momencie, tj. złóż wypowiedzenie umowy do dnia 31.03.2013r. tak by do 30 czerwca firma odbierała od Ciebie odpady, a po 1 lipca, gdy zacznie funkcjonować nowy system, nie pobierała nienależnych opłat. 

 

II KROK - DEKLARACJA

Wypełnij i złóż deklarację (deklaracja dostępna w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz stronie www.falkow.pl) 

DEKLARACJE SKŁADASZ DO 15.04.2013R. 

 Wypełnioną deklarację składasz w Urzędzie Gminy w Fałkowie. Wzór deklaracji zamieszczamy poniżej

UWAGA: 
W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy z urzędu ustali wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (będzie to stawka od jednego mieszkańca taka jak za odpady zmieszane). 

 

 

 

 

Z uwagi na liczne pytania dotyczące nowych przepisów regulujących gospodarkę odpadami, Wójt Gminy zorganizuje w każdej miejscowości zebranie z mieszkańcami celu omówienia problematyki, odpowiedzi na pytania a także w celu sprawnego złożenia deklaracji i złożenia stosownych wypowiedzeń umów z obecnymi odbiorcami śmieci. 

Wzór deklaracji:

 

 

 Deklaracja.pdf

Nowe warunki gospodarki śmieciowej w naszej Gminie

Nowe warunki gospodarki śmieciowej w naszej Gminie

 

Zgodnie Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), z dniem 1 stycznia 2012 r. gminy są zobowiązane objąć wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system gospodarowania odpadami powinien zacząć funkcjonować w gminach nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 lipca 2013r.
W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2013 r., gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości a mieszkaniec (lub w jego imieniu administrator lub zarządca nieruchomości) będzie wpłacał na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Gmina będzie miała za zadanie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odebranych od mieszkańców odpadów komunalnych.

W związku ze zmianą przepisów tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi wytwarzanymi zarówno przez mieszkańców jak i jednostki organizacyjne, na sesji  Rady Gminy Fałków w dniu 28 grudnia 2012r podjęto szereg uchwał regulujących nowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi. Treść tych uchwał została opublikowana na stronie http://www.falkow.asi.pl/pls/falkow/dokumenty?job=Menu&id_k=109&pageid=1164&ids=2.
 
Nowy system będzie wdrożony w życie z dniem 1 lipca 2013r i obejmie wszystkie nieruchomości na terenie Gminy Fałków. Zatem poniższe informacje dotyczą również wszystkich jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych, firm, zakładów itp. czyli wszystkich nieruchomości gdzie powstają odpady komunalne. 

Do dnia 30 czerwca 2013r umowy, które Państwo mają zawarte z firmami wywozowymi zachowują swoją moc i do tego dnia firmy te będą od Państwa nadal odbierać odpady komunalne. 

Obowiązkiem Państwa będzie wypowiedzieć zawarte umowy z firmami wywozowymi tak, aby skuteczność tego wypowiedzenia przypadła na dzień 30 czerwca 2013r. Jeśli umowa nie zostanie rozwiązana wówczas będziecie Państwo ponosić podwójną opłatę z tytułu usuwania i unieszkodliwiania odpadów – jedną do Gminy, drugą do firmy wywożącej śmieci. Jest to bardzo ważne aby o tym pamiętać, albo już teraz przygotować i wysłać do firmy wypowiedzenie umowy z skutkiem jej rozwiązania przypadającym na dzień 30 czerwca 2013r. 

Do dnia 1 lipca br. Gmina zorganizuje przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wybierze firmę, która będzie wywozić śmieci od Państwa. 
Państwo będą musieli zdecydować czy będzie segregować odpady czy nie. Segregowanie odpadów powstających u Państwa będzie się wiązało z niższą opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Opłata za śmieci będzie naliczana od mieszkańca zamieszkującego gospodarstwo domowe.

Akty prawne

1.  Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2. Uchwała Nr XXI/154/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
3. Uchwała Nr XXI/153/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Fałków
4. Uchwała Nr XXI/152/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
5. Uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fałków

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.