Logo Fałków Gmina

O GMINIE

Fałków i okolice - subiektywnie

Blog fotograficzny Anety Amboziak - "Fałków i okolice - subiektywnie"

Blog zawierający fotografie Fałkowa i okolic, prowadzony przez Anetę Ambroziak, do obejrzania go pod linkiem:                                                                                                                         http://falkow-aaa.blogspot.com

 

Informacje o gminie 

1. Gmina Fałków -Wikipedia  

2. Zamek - Serwis Historyczno - Krajoznawczy

 

Zasoby historyczno - kulturowe gminy

       Na całość spuścizny histowyczno - kulturowej zlokalizowanej na terenie gminy Fałków składają się:

         a) Historyczne układy urbanistyczne:

 • ​miejski układ urbanistyczny w Fałkowie obięty ochroną konserwatorską,
 • wiejskie układy urbanistyczne w Czermnie, Olszamowicach (wielodrożnica) i Starzechowiach (ulicówka).        

        b) Zespoły architektury i budownictwa:

 • Zespół kościoła parafialnego w Fałkowie.

W skład zespołu wchodzą:

 • kościół wzniesiony w latach 1920-1948 według projektu O. Sosnowskiego na miejscu starszej świątyni. Do cennych elementów wyposażenia należy ołtasz główny rokokowy, z drugiej połowy XVIII wieku z płaskorzeźbą wniebowzięcia Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w srebrnej sukience. Do szczególnie cennych przedmiotów przechowywanych w kościele należy późnorenesansowy kielich z pierwszego ćwierćwierza XVII wieku fundacji Maurycego Frederyka z Jedzejowa, proboszcza fałkowskiego oraz 3 ornaty z fragmentami haftów z XVII i XIII wieku - obiekt w ewidencji, 
 • plebania murowana z lat 20-tych XX wieku - obiektu w ewidencji,
 • mur okalający cmentarz kościelny; na cmentarzu klasycystyczny nagrobek Jakuba Ścibow Kotlowskiego z 1831 roku.
 • Zespół podworski w Fałkowie. Na zespół składają się:
 • ​​dwór obronny - zamek z przełomu XVI i XVII wieku otoczony fosą - obecnie w ruinie, 
 • oficyna murowana z pierwszej połowy XIX wieku,
 • czworak murowany z pierwszej połowy XIX wieku, przebudowany,
 • park z XVI wieku, przekomponowany w wieku XIX.

Cały zespół został, za wyjątkiem czworaku, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 790 dnia września 1972 roku, czworak w ewidencji WKZ.

 • Zespół podworski w Skórnicach. Na zespół składa się:
 • murowany dwór z 1850 roku, remontowany w 1959 roku,
 • murowany spichlerz z około połowy XIX wieku,
 • park z zachowanym układem kompozycyjnym i drzewostanem.

Cały zespół został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 722 dnia 30 maja 1972 roku.

 • Zespół zabudowy małomiasteczkowej w Fałkowie.

Pojedyncze obiekty architektury i budownictwa:

Obiekty sakralne:

 • kościół parafialny w Czermnie p.w. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaka,murowany z 1881 roku,
 • kapliczka murowana z połowy xIX wieku w Czermnie,
 • figura Matki Boskiej Bolesnej z XVIII wieku w Fałkowie
 • krzyże i kapliczki przydrożne w większości o dużej wartości historycznej 
 • Kościół i kapliczka w Czermnie znajduje się w ewidencji WKZ.

Budynki mieszkalne:

 • ​Czermno: dom nr 31, drewniany z około 1910 roku, wł S. Waszczyk, dom nr 33, drewniany z około 1910 roku, wł. Waszczyk,
 • Fałków: dom nr 3, drewniany z około 1915 roku, wł. Leszcz,
 • Zbójno: dom nr 37, drewniany z początku XX wieku, wł. B. Sobieski, dom nr 38, drewniany z około 1929 roku, wł. E. Kozak.

Wszystkie obiekty w ewidencji WKZ. 

Obiekty przemysłowe - młyny: w Rudzisku, Starzechowiach i Smykowie.

 • Zespoły zieleni - park podworski w Starzechowicach. Obiekt wpisany do rejestru WKZ pod numerem 366.
 • Cmentarze parafialne - w Fałkowie i Czermnie z nagrobkami sięgającymi połowy XIX wieku.

Miejsca martyrologii - cmentarze wojenne i mogiły:

 • cmentarz wojenny w Fałkowie z okresu i wojny światowej, na którym spoczywają żołnierze niemeccy i rosyjscy, w znacznym stopniu zniszczony,
 • zbiorowa mogiła - kwatera partyzantów - żołnierzy Armii Krajowej - na cmentarzu w Fałkowie,
 • zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych w 1939 roku - na cmentarzu w Czermnie.

e) Stanowiska archeologiczne.

Pozostałością dawnego osadnictwa są stanowiska archeologiczne. Jest ich na terenie gminy 92. Większość z nich jest skupiona w pobiżu dolin rzek i cieków oraz w pobliżu większych miejscowości.

 

Wszystkie zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne podlegają ochronie
konserwatorskiej. W miejscach ich usytuowania należy liczyć się z ograniczeniem inwestycji
mogących mieć wpływ na naruszenie struktury podziemnych warstw kulturowych.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono ich wykaz i lokalizację. W przypadku lokalizacji
obiektów, realizacja których wiązać się będzie z potrzebą naruszenia struktur i warstw
ziemnych, istnieje obowiązek uzyskiwania każdorazowo opinii Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o możliwościach i warunkach prowadzenia inwestycji wymagających prac
ziemnych.

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.