Logo Fałków Gmina

Analiza gospodarki odpadami

Informacje, o których mowa w Art 3, ust 2, pkt 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2021 r. Gmina Fałków zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z posesji zamieszkałych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o  ul. Spacerowa 145, 26 – 200 Końskie.

W Gminie Fałków nie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady odbierane są bezpośrednio z posesji zamieszkałych.

Odpady elektroniczne oraz powstające w gospodarstwach rolnych (np. folia, sznurek, opony ciągnikowe) należy przekazać odbiorcy odpadów komunalnych.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie Gminy Fałków zamieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fałków pod adresem: http://www.bip.falkow.pl/index.php?id=355

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odbierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. oraz EKOM Maciejczyk Sp. J. Nowiny w 2020 r., zagospodarowane zostały w Końskich,  ul. Spacerowa 145.

Osiągnięty w 2020 r przez Gminę Fałków oraz podmioty odbierające odpady komunalne:

a) poziom recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 57,65%

b) poziom recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy - wyniósł 100 %.

c) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -   wyniósł 11,23 %

do pobrania: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Fałków w 2020 roku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2019 r. w Gminie Fałków nie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady elektroniczne oraz powstające w gospodarstwach rolnych (np. folia, sznurek, opony ciągnikowe) należy przekazać odbiorcy odpadów komunalnych.

Odpady komunalne niesegregowane, odbierane przez przedsiębiorstwo EKOM Maciejczyk Sp. J. Nowiny, zagospodarowane są w Końskich, ul. Spacerowa 145

W 2019 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Fałków jest przedsiębiorstwo: EKOM Maciejczyk Sp. J.ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok

Osiągnięty w 2018 r przez Gminę Fałków oraz podmiot odbierający odpady komunalne:

a) poziom recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 39,94%

b) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -   wyniósł 3,30 %

c) poziom recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy - wyniósł 100 %.

----------

W 2018 r. w Gminie Fałków nie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady elektroniczne oraz powstające w gospodarstwach rolnych (np. folia, sznurek, opony ciągnikowe) należy przekazać odbiorcy odpadów komunalnych.

Odpady komunalne niesegregowane, odbierane przez przedsiębiorstwo EKOM Maciejczyk Sp. J. Nowiny, zagospodarowane są w Końskich, ul. Spacerowa 145

W 2018 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Fałków jest przedsiębiorstwo: EKOM Maciejczyk Sp. J.ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2017 roku

----------

W 2017 r. w Gminie Fałków nie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady elektroniczne oraz powstające w gospodarstwach rolnych (np. folia, sznurek, opony ciągnikowe) należy przekazać odbiorcy odpadów komunalnych - do czasu uruchomienia PSZOK odbiorca odpadów zobowiązany jest dodatkowo odbierać odpady

Odpady komunalne niesegregowane, odbierane przez przedsiębiorstwo EKOM Maciejczyk Sp. J. Nowiny, zagospodarowane są w Końskich, ul. Spacerowa 145

W 2017 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Fałków jest przedsiębiorstwo: EKOM Maciejczyk Sp. J.ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok

Osiągnięty w 2016 r przez Gminę Fałków oraz podmiot odbierający odpady komunalne:

a) poziom recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 23,29%

----------

W 2016 r. w Gminie Fałków nie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady elektroniczne oraz powstające w gospodarstwach rolnych (np. folia, sznurek, opony ciągnikowe) należy przekazać odbiorcy odpadów komunalnych - do czasu uruchomienia PSZOK odbiorca odpadów zobowiązany jest dodatkowo odbierać odpady

Odpady komunalne niesegregowane, odbierane przez przedsiębiorstwo EKOM Maciejczyk Sp. J. Nowiny, zagospodarowane są w Końskich, ul. Spacerowa 145

W 2016 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Fałków jest przedsiębiorstwo: EKOM Maciejczyk Sp. J.ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 rok

Osiągnięty w 2015 r przez Gminę Fałków oraz podmiot odbierający odpady komunalne:

a) poziom recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,8%

b) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -   wyniósł 8,77 %

----------

W 2015 r. w Gminie Fałków nie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady elektroniczne oraz powstające w gospodarstwach rolnych (np. folia, sznurek, opony ciągnikowe) należy przekazać odbiorcy odpadów komunalnych - do czasu uruchomienia PSZOK odbiorca odpadów zobowiązany jest dodatkowo odbierać odpady

Odpady komunalne niesegregowane, odbierane przez przedsiębiorstwo EKOM Maciejczyk Sp. J. Nowiny, zagospodarowane są w Końskich, ul. Spacerowa 145

W 2015 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Fałków jest przedsiębiorstwo: EKOM Maciejczyk Sp. J.ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok - do pobrania

Osiągnięty w 2014 r przez Gminę Fałków oraz podmiot odbierający odpady komunalne:

a) poziom recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22,06%

b) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -   wyniósł 7,67 %

c) poziom recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy - wyniósł 100 %.

----------

W 2014 r. w Gminie Fałków nie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady elektroniczne oraz powstające w gospodarstwach rolnych (np. folia, sznurek, opony ciągnikowe) należy przekazać odbiorcy odpadów komunalnych.

Odpady komunalne niesegregowane, odbierane przez przedsiębiorstwo MUK Skarzysko-Kamienna, zagospodarowane są w Skarzysko-Kam, ul.Mościńskiego 43

W 2014 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Fałków jest przedsiębiorstwo: Miejskie Usługi Komunalne  Sp. z o.o. Ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013 rok - do pobrania

Osiągnięty w 2013 r przez Gminę Fałków oraz podmiot odbierający odpady komunalne:

a) poziom recyklingu - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziom ten w 2013 r. wyniósł 23,20 %

b) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. ws. poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r wyniósł 5,73 %

c) poziom recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziom odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2013 wyniósł 100 %.

----------

W 2013 r. w Gminie Fałków nie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady elektroniczne oraz powstające w gospodarstwach rolnych (np. folia, sznurek, opony ciągnikowe) należy przekazać odbiorcy odpadów komunalnych.

Odpady komunalne niesegregowane, odbierane przez przedsiębiorstwo MUK Skarzysko-Kamienna, zagospodarowane są w Skarzysko-Kam, ul.Mościńskiego 43

W 2013 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Fałków jest przedsiębiorstwo: Miejskie Usługi Komunalne  Sp. z o.o. Ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.