Logo Fałków Gmina

News

News zdjęcie id 404

Kontrola segregacji odpadów komunalnych

16.08.2021

Urząd Gminy w Fałkowie informuje, że w dniach zbiórek odpadów komunalnych będą przeprowadzane kontrole w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych.

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca odbierający odpady tj. firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. ma obowiązek zgłaszać każdy przypadek braku prowadzenia segregacji odpadów.

Pracownicy firmy wywozowej będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, odpady ulegające biodegradacji, metale, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony. Kontrolowane są również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i tym samym wyższe stawki opłat za odpady dla gospodarstw domowych. Ponadto gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminy będą nakładane wysokie kary finansowe, które wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.

Stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty – za nieprawidłową segregację. Podwyższona stawka opłaty w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów wynosi 40,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Papier

Wrzucamy:
gazety, czasopisma, książki, zeszyty, papier biurowy, opakowania papierowe i kartonowe, tekturę, torby, worki i pudła papierowe.
 

Nie wrzucamy:
papierowych opakowań z domieszką innych tworzyw (kartonów po mleku, napojach, sokach, pudełek po papierosach), mocno zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, opakowań z zawartością: tapet i worków po materiałach budowlanych, pieluch, art. higienicznych i kosmetycznych, papieru woskowego, faksowego, termicznego, kalki i mokrego papieru

Tworzywa sztuczne i metal

Wrzucamy:

puste, odkręcone i zgniecione butelki po napojach, puste plastikowe opakowania po kosmetykach chemii gospodarczej, żywności, zgniecione kartony po sokach i mleku, torebki worki foliowe, nakrętki z butelek i słoików, puste puszki po napojach i żywności, puszki po karmi dla zwierząt, drobny złom, części metalowe, zabawki plastikowe.

Nie wrzucamy:
zabrudzone butelki po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po lekach, sprzętu RTV i AGD, baterii i akumulatorów, puszek po farbach i lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin, folii budowlanej styropianu, opon i węży ogrodowych, zderzaków samochodowych

 

Szkło

Wrzucamy:

puste szklane butelki, puste słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach, inne całe szklane opakowania

Nie wrzucamy:

szkła stołowego, żaroodpornego i zbrojonego, ceramiki, porcelany, kryształów, doniczek, żarówek i świetlówek, termometrów i strzykawek, szyb okiennych i samochodowych, luster, witraży, ekranów i lamp telewizorów, nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach i rozpuszczalnikach

Bioodpady

Wrzucamy:

roślinne resztki żywności, obierki warzyw i owoców, zepsute owoce i warzywa, skorupki z jaj, fusy po kawie i herbacie, kwiaty cięte i doniczkowe, ziemię po kwiatach, trociny i korę drzew, skoszoną trawę , liści i drobne gałęzie.

Nie wrzucamy:

mięsa, kości, ryb, folii, szkła, metalu, nabiału, płynnych resztek żywności, popiołu z kominka i pieca, kamieni, odchodów zwierząt, żwirku z kuwet, padłych zwierząt, pieluch i art. higienicznych, papierosów.

Odpady zmieszane

Wrzucamy: pozostałe odpady komunalne nie wymienione w pozostałych grupach, zabrudzone opakowania po olejach spożywczych, zatłuszczony i mokry papier, resztki po posiłkach, pampersy i pieluchy, worki z odkurzacza.

Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych (np. leki, chemikalia, akumulatory), odpadów budowlanych i remontowych, odpadów wielkogabarytowych w tym mebli, opon, gumy, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, popiołu

 

Odpady z worków bezbarwnych (np. akumulatory, baterie, popiół, chemikalia), odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny w systemie zbiórek zgodnie z harmonogramem.

Przeterminowane leki należy przekazywać do pojemników zlokalizowanych w punktach aptecznych.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.