Logo Fałków Gmina

News

News zdjęcie id 427

Ważna informacja dla osób ubiegających się o laptopy dla rodzin PPGR.

07.12.2021

Operator programu Cyfrowa Polska, ze względu na zbyt dużą ilość złożonych wniosków, zaostrzył wymagania związane z ubieganiem się o dofinansowanie na laptopy dla środowisk PPGR. W związku ze zmianami wytycznych Konkursu Grantowego „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” informujemy, że w celu weryfikacji poprawności złożonych wniosków osoby, które złożyły oświadczenia zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:

  • Potwierdzenie faktu pracowania w PGR członka rodziny (np. kopia świadectwa pracy, umowy o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa z adnotacją o pracy, ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie),
  • Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej dziecka wskazanego w oświadczeniu z byłym pracownikiem PPGR (np. akt urodzenia, akt małżeństwa i inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo),
  • Przypominamy, że w złożonym wniosku był zapis dotyczący nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy. Prosimy o ponowną weryfikację, jeżeli dziecko otrzymało sprzęt lub dofinansowanie (również użyczenie) nie można ponownie ubiegać się o udział w Programie Granty PPGR.

Konieczność uzupełnienia powyższych danych wynika z przesłanych przez Operatora programu Cyfrowa Polska uzupełnień do złożonego przez Gminę Fałków wniosku o dofinansowanie zakupu laptopów.

Załączniki należy przekazywać do Urzędu Gminy w Fałkowie - Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2021r

Osoby, które załączyły do wniosku dokumenty potwierdzające zatrudnienie nie mają ponownego obowiązku składania wyżej wymienionych dokumentów.

WAŻNE! Zgodnie z informacją Komisji Przyznającej Granty wszystkie osoby, którym nie uda się potwierdzić powyższych informacji nie będą uprawnione do ubiegania się o granty.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.