Logo Fałków Gmina

News

News zdjęcie id 434

Dodatek osłonowy

11.01.2022

Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W związku z powyższym gospodarstwo domowe mogą tworzyć także osoby w nieformalnych związkach.

 Wniosek składa się do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania               

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,  ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjność budynków (wpisu można dokonać w pok. nr 101 w Urzędzie Gminy Fałków).

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Wniosek złożony do  31 stycznia  2022 roku - Dodatek osłonowy będzie wypłacony w dwóch równych ratach (I rata w terminie do 31 marca oraz II rata w terminie do 2 grudnia 2022 roku).

W przypadku gdy osoba złoży w gminie wniosek o wypłatę dodatku osłonowego w okresie od 01.02.2022 r.  do 31.10.2022 r.  dodatek osłonowy zostanie wypłacany jednorazowo.

A jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 r., nie zostanie rozpoznany.

Wzór wniosku do wydruku znajduje się poniżej.

Więcej informacji można znaleźć w załączonym pliku „Pytania i odpowiedzi” oraz śledząc stronę:

https://www.gov.pl/web/klimat.

Kompletne wnioski można składać tradycyjnie w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fałkowie pokój nr 19 w godzinach 700-1500 lub elektronicznie przy użyciu ePUAP (wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 0 44 787 35 18 lub 0 44 787 35 35 wew. 111

Do pobrania:

wzór wniosku

wskazówki, jak wypełnić wniosek

pytania i odpowiedzi

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.