Logo Fałków Gmina

News

News zdjęcie id 524

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju niektórych miejscowości na terenie Gminy Fałków

08.02.2023

O G Ł O S Z E N I E
o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju niektórych  miejscowości  w Gminie Fałków

działając na podstawie Uchwały Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Fałków z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 48) oraz Zarządzeń nr 10/2023 i nr 11/2023 Wójta Gminy Fałków z dnia 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju niektórych miejscowości na terenie Gminy Fałków.
WÓJT  GMINY  FAŁKÓW OGŁASZA konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju niektórych miejscowości w gminie Fałków
1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Greszczyn, Pikule, Leszczyny, Sęp i Poręba w sprawie zmiany rodzaju tych miejscowości w następujący sposób:

- "Sęp - przysiółek wsi Starzechowice" na "Sęp - wieś"

- "Poręba - przysiółek wsi Skórnice" na "Poręba - wieś"

- "Greszczyn - przysiólek wsi Zbójno" na "Greszczyn - osada"

- "Pikule - przysiółek wsi Smyków" na "Pikule - osada"

- "Leszczyny przysiółek wsi Czermno-Kolonia" na Leszczyny - osada"


2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miejscowości Greszczyn, Pikule, Leszczyny, Sęp, i Poręba.


3. Termin konsultacji ustala się  od dnia 09.02.2023 r.  do dnia 20.02.2023 r.

4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wyrażenie opinii w formie pisemnej.
5.  Wzór formularza, na którym można składać opinie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Fałków, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Fałków (sekretariat) oraz u sołtysów sołectw Starzechowice, Czermno-Kolonia, Skórnice, Zbójno.
6. Wypełnione ankiety konsultacyjne można złożyć u sołtysów sołectw Starzechowice, Czermno-Kolonia, Skórnice, Zbójno, w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków).
7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
8. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie internetowej Gminy Fałków, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych konsultacjami.
z up. wójta/-/Krzysztof Bajor Zastępca Wójta

do pobrania:

 Uchwała Nr XXX/234/2021 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków

Zarządzenie nr 10/2023

Zarządzenie nr 11/2023

ankieta konsultacyjna - Sęp

ankieta konsultacyjna - Poręba

ankieta konsultacyjna - Greszczyn

ankieta konsultacyjna - Pikule

ankieta konsultacyjna - Leszczyny

protokół z konsultacji - Sęp

protokół z konsultacji - Poręba

protokół z konsultacji - Greszczyn

protokół z konsultacji - Pikule

protokól z konsultacji - Leszczyny

 

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.