Logo Fałków Gmina

News

News zdjęcie id 301

Rekrutacja do projektu - FAŁKOWSKIE PRZEDSZKOLAKI TO SUPER DZIECIAKI!

30.07.2020

Gmina Fałków realizuje projekt pn. Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!, który finansowany jest ze środków Unii  Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na podstawie umowy zawartej  z Województwem Świętokrzyskim.

W ramach projektu utworzone zostaną trzy grupy przedszkolne w istniejących punktach przedszkolnych, w tym dwie zlokalizowane w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
i Ośrodka Kultury w Fałkowie (ul. Spacerowa 1) oraz jedna w Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie (ul. Kościelna 76).

Okres realizacji projektu: 01 lipca 2020r. - 31 sierpnia 2021r.

Projekt skierowany jest do 45 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Fałków, w tym do 19 dziewczynek i 26 chłopców. Wspiera dzieci nie mające możliwości wczesnej edukacji.

Projektodawca przygotowany jest na przyjęcie dzieci z niepełnosprawnościami (brak barier architektonicznych), którym zapewni dostępność produktów projektu.

W ramach projektu zapewniamy:

  • 40 godzin tygodniowo zajęć edukacyjnych dla dzieci (od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie)
  • zajęcia z rytmiki – muzyczno-ruchowe (po 4 godziny w miesiącu)
  • opiekę logopedy i psychologa (po 6 godzin w miesiącu)
  • wycieczki / imprezy okolicznościowe
  • całodzienne wyżywienie!

Każdemu dziecku zapewniamy także, na zajęciach edukacyjnych, materiały plastyczne
i techniczne oraz podręczniki do zajęć przedszkolnych.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne! Rodzice pokrywają jedynie koszty ubezpieczenia dziecka.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu trwa od 30.07.2020r. do 11.08.2020r. Odbywa się ona w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i równości szans.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy, w Punktach Przedszkolnych w Fałkowie i w Czermnie, u sołtysa w każdym sołectwie oraz w Biurze Projektu a także w formie elektronicznej do pobrania (poniżej) z naszej strony internetowej (www.falkow.pl).

Pobierz potrzebne dokumenty:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola . pdf

lub

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola . doc - wersja edytowalna

 

Wypełnione formularze należy składać osobiście w Biurze Projektu lub w sekretariacie Urzędu Gminy  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00, lub pocztą na adres Urzędu Gminy – ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków (decyduje data wpływu).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

O przyjęciu decydować będzie komisja kwalifikacyjna w skład której wchodzić będą: Kierownik projektu jako przewodniczący, Asystent Kierownika Projektu oraz przedstawiciel Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta Gminy. Obrady komisji odbędą się w dniach 12-14.08.2020r. Po kwalifikacji dziewczynek i chłopców zostaną wywieszone w gminie listy przyjęć rankingowa i rezerwowa. Podsumowaniem rekrutacji będzie spotkanie organizacyjne mające na celu przekazanie szczegółowych informacji związanych z funkcjonowaniem przedszkola, zachęceniem rodziców do aktywnej współpracy i zaangażowania w jego działalność.

Gdyby osiągnięcie zakładanego poziomu rekrutacji było zagrożone, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca poprzedzona osobistymi spotkaniami pracowników projektu
z mieszkańcami gminy (17-21.08.2020r.).

 

Poniżej przedstawiamy Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawierający poszczególne etapy rekrutacji, terminy, opis sposobu składania dokumentów.

 

Pobierz potrzebne dokumenty:

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.